Kritiska faktorn

Kritiska faktorn
När du har etablerat en selektiv fokusering, samt passerat den kritiska faktorn – då befinner du dig i detta tillstånd. Termen att passera den kritiska faktorn är det inte så många som känner till. Avsikten med att använda hypnos i terapi är att förändra, och förändringen ligger i det undermedvetna. När du lärt dig att etablera en selektiv fokusering, samt att passera den kritiska faktorn, inser du vilket fantastiskt verktyg detta tillstånd verkligen är och vilka enorma förändringar, som går att göra.

Suggestion
Hypnos och hypnoterapi tillsammans med suggestion är en terapiform som kombinerar suggestion och ett förändrat medvetandetillstånd, vanligen i syfte att åstadkomma en beteendeförändring där fastlåsta känslor frigörs. I terapeutiska sammanhang står ordet hypnos för ett förändrat medvetandetillstånd, vanligen framkallat av suggestioner. I det hypnotiska tillståndet kopplas medvetandets kritiska faktor mer eller mindre bort, varigenom suggestionerna kan läggas in okritiskt. Hypnos används både som psykodynamisk analysmetod och vid behandling av kroppsliga eller psykiska störningar m.m. Ett annat namn för viss hypnoterapi är suggestionsterapi.

Historik
Hypnotiska tillstånd är ett känt fenomen sedan tusentals år i olika kulturer, vanligen i religiösa sammanhang bland kelter, druider, indier, perser, kineser, greker och egyptier. Ebers papyrus från 1500-talet f.Kr. innehåller den första beskrivningen av medicinsk användning av hypnos. Hypnos i terapiformen kan ha flera vägar: autohypnos (självhypnos) och heterohypnos, då en utomstående hypnotisör ger instruktioner och suggestioner. Egentligen kan dock all hypnos sägas vara självhypnos, då förutsättningen för att hypnos och hypnoterapi skall lyckas är att den som skall hypnotiseras är villig att lyssna på och följa hypnotisörens anvisningar. Den hypnotiserade är hela tiden medveten om vad som händer. Det vanliga är att hypnotisören arbetar med klienten för att uppnå rätt mottaglighet för att öppna upp för klientens undermedvetna sinne. Hypnos kan användas både som analysmetod och behandlingsmetod.

Hypnoanalys
Hypnoanalys, en kombination av hypnos och psykoanalys, används t.ex. av psykodynamiskt orienterade terapeuter. Hypnosen påskyndar processen att uppdaga omedvetet material, och uppgifter som är av vikt för behandlingen kan under hypnos fås fram snabbare än genom upplevelsen och känslan av den uppkomna situationen. En variant av hypnoanalys är att terapeuten suggererar patienten till den aktivitet som terapeuten tror är den egentliga orsaken till problemen, varefter patientens reaktioner studeras.

Att erövra sig själv är en mycket, mycket större seger än att vinna ett storslag

Självförtroende träning och idrottsprestationer
Som behandlingsmetod kan hypnoterapi användas som ett led i självförtroende träning då ogynnsamma attityder ”avprogrammeras” och nya lärs in, i bedövningssyfte vid tandläkarbesök och vid behandling av olika psykosomatiska problem. Dessutom finns en icke-terapeutisk, mer stärkande och själv utvecklande hypnos med tillämpning inom områden som idrott, inlärning, dans och andra konstnärliga aktiviteter.