Skuld och skam

Skuld och skam
Nu inne på årets andra månad gör sig efterdyningarna till utsvävningarna under julen sig påmind hos många, i alla fall i den ekande tomma plånboken. I en del hem kanske den stora alkoholmängden under julen gjorde avtryck i form av övergrepp fysiskt och eller psykiskt. Känslor av skuld och skam visar sig i olika skepnader.

Skuld och skam är begrepp som ofta används i par men de har lite olika innebörd.
Skuld och skuldkänslor uppstår och yttrar sig när man upplever sig ha gjort något fel.
Skam har inte så mycket att gör med handlingar utan mer med bilden av sig själv. Där är åskådare inblandade, som kan vara externa eller interna.

Anledningen till att dessa känslor uppstår är egentligen av godo – i alla fall i lagom dos. Då de leder till postiva handlingar och egenskaper hos oss. Är där för mycket av skuld & skam så kan det istället leda till nedstämdhet och depression. För lite kan å andra sidan leda till att man blir en totalt asocial typ som kör över folk.

Skamkänslor kan uppstå på grund av att man tycker sig ha blivit förödmjukad på något sätt. Det kan då leda till aggresiva tankar och handlingar och kan leda till att söka hämd. För att hantera detta är att på något sätt få upprättelse.
Skuldkänslorna gör oss mer inställda på att ta ansvar för handlingar på ett fredligare sätt.

Skammen här många negativa effekter och kan påverka:

  • sexualiteten
  • ätstörningar
  • depression och ångest
  • utbrändhet
  • Skamproblematiken kan även leda till självmordstankar.

Vi hittar strategier för att gömma undan och slippa möta skammen genom:

  • självkritik
  • svartvitt tänkande
  • ständig skuldkänsla
  • olika roller (svage, hjälparen, behagaren, ledaren, clownen…)
  • skyddsmur genom strävan efter fullkomlighet, matreriella saker, prestationer.

I undangömmandet försvinner inte skammen utan den förstärks när någon tryckt på ”skamknappen” och något avslöjas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli av med skammen ->

Sociala medier – allt giftigare avigsidor

Handen på hjärtat, ärligt nu – sociala medier som Facebook och Twitter mm står de egentligen till min tjänst, gör de något bra i mitt liv, tillför de viktig information? Ny forskning visar på att denna ständiga uppkoppling och dragning till datorn uppvisar giftiga sidor för oss människor. Vad gör egentligen detta ständiga informationsflöde för nytta i mitt liv? Förutom att sluka en massa tid för mig som jag skulle kunna göra annat. Studier visar nu att dessa medier åstadkommer högre grad av beroendeframkallning än cigaretter och alkohol samtidigt som det ger sömnstörningar och en ständig stress. Pust, det är tunga grejer vi pratar om…

En studie påvisar att sociala medier är mer beroendeframkallande än cigarretter och alkohol. Samtidigt säger läkare och forskare att sociala medier orsakar sömnproblem och stress. I brittiska dagstidningen The Guardian presenterades resultat av ny forskning från ett team vid Chicago universitetet, som kommit fram till att sociala medier är starkt beroendeframkallande.

Fler och fler rapporter dyker nu upp slag i slag och varnar för denna tickande hälsobomb – så läs inte detta! Nej, nu går jag ut och går i naturen istället, lyssnar på fåglarna och känner doften av nyslaget gräs och grannarnas grillar!

Mer att läsa  i artikel med titeln Is Facebook Making Us Lonely?
- fast det är lite krångligt att ha datorn i hängmattan ska medges…

Djur i ram

Abbore i ram

 

Drabbades av depression och svår ångest

Psykologen Christer Olsson med kristen tro, drabbades av depression och svår ångest som det tog honom åtta år att bli fri ifrån. Här är hans råd till dig som drabbas av psykisk sjukdom:
• Acceptera din sjukdom.
• Berätta för dina närmaste.
• Aktivera dig fysiskt, om än bara med promenader.
• Ha sunda matvanor.
• Tvinga dig till sociala relationer utanför hemmet.
• Om du håller på att bli sjuk: Uppsök en vårdcentral.

Till dig som känner någon som drabbats:
• Ta kontakt! Besök, ring, sms-a! Gör också oanmälda besök. Skulle det vara olämpligt en gång så är ingen skada skedd, det är bara att komma tillbaka.
• Hjälp din sjuka vän eller dennas anhöriga med praktiska saker, som att klippa gräs eller handla mat.
• En enkel promenad med den sjukas anhöriga kan betyda mer än du tror.

Christer Olsson vill ge hopp åt andra som drabbas, och åt deras anhöriga. Han gör det i boken ”En väg tillbaka” som finns utgiven på Libris förlag.

Tvångssyndrom är vanligare än man tror

Tvångssyndrom är tvångstankar och tvångshandlingar som ofta är om en extrem rädsla för något som ger beteenden i forma att exempelvis maniskt tvagning av händerna, kolla om spis eller TV är avstängd onormalt många gånger, gå igenom en dörr, räkna saker etc. Det här tvångsbeteende styr neurotikerns liv med stress och press och ger ångest i olika grad. Ett annat namn är OCD som är engelskans obessive compulsive disorder. Alla kan väl känna igen sig i något visst tvångsbeteende som att hoppa mellan vissa gatstenar eller kolla om strykjärnet verkligen var avstäng. Men för att det ska bli tvångssyndrom så krävs det att man känner väldigt stark ångest eller obehag och även att dessa beteenden påverkar möjligheten till ett normalt liv eftersom det tar mycket tid i anspråk med de omständliga ritualer som dessa tvångshandlingar medför.

Så kan jag fundera på om ständig mejlboxkoll eller uppdateringar av andra social medier kan diagnostiseras som tvångssyndrom. När blir det ett hinder i livet? Hur ransonera? Ett tips är att bara titta i mejlen od. morgon och/eller kväll.

Diagnos

På ANANKEs hemsida http://www.ocdforbundet.se/ finns ett självskattningstest som är gratis för nedladdning där man kan kolla om man ligger inom detta OCD spektrum.
Tvångssyndrom börjar i hälften av fallen före 15 års ålder men sällan efter 35 år. Det är mycket skam förknippat med syndromet och därför kan det vara extra svårt att söka hjälp för det. Själva handlingen är inte ärftlig men däremot benägenheten för tvångssyndrom.

Behandling
De vanligaste behandlingsformerna är läkemedel, främst av antidepressiv medicin av SSRI typ, KBT och även Hypnoterapi är en effektiv metod.

Läs mer på: http://www.ocdforbundet.se/ Svenska OCD förbundet -ANANKE