K

KAFFE: dricka: skvaller och förtal. Köpa: du kommer på något roligt.

KAKELUGN: varm: din älskade längtar efter dig. Kall: du har en hemlig beundrare.

KAKTUS: Den du älskar är svartsjuk. Sticka sig på: ekonomiska bekymmer.

KALAS: befinna sig på: någon i bekantskapskretsen väntar barn.

KAMMA: sig själv: du lockas till dumheter. Annan: du är svartsjuk, inte utan anledning.

KAPPA: ta på sig: du blir utsatt för förtal. Se annan ta på sig: du skulle önska den personen dit pepparn växer! Köpa: förtret under dagens lopp.

KARAMELLER: bjudas på: ny bekantskap. Köpa: du blir uppvaktad.

KARTA: Det kan vara reslängtan som tar sig detta uttryck.

KARUSELL: se: stor lycka. Åka i: du har ett komplicerat känsloliv.

KATT: Katten anses symbolisera falskhet men också huslig lycka. Det finns många tolkningar av kattdrömmar och här följer några. Se svart: hotande fara. Se vit eller randig: trivsel i hemmet. Höra jama: du är otillfredsställd. Bli klöst av: din vän är svartsjuk av sig.

KLIPPA: I drömmen är klippan symbolen för något stort och orubbligt. Den kan också betyda sorger och bekymmer, något ouppnåeligt och oöverstigligt. Man kan gripas av maktlöshet och ångest inför den och vakna med en känsla av otillräcklighet och ensamhet. Se även BERG.

KLOCKA: se: du har en falsk vän. Höra ticka: samvetskval.

KLOSTER: se eller besöka: du blir bjuden på bröllop eller förlovningsfest.

KLÄNNING: ta på: kort resa. Ta av: lättsinnighet. Köpa: du blir baktalad.

KLÄTTRA: Man kan t.ex. drömma att man klättrar uppför en lodrät bergvägg. När man är nästan uppe möter man ett oväntat hinder och grips av ångest. Tolkningen är klar: drömmaren saknar ännu den nödvändiga inre balansen för att nå den eftersträvade “toppen”. Han inser att han vill högre än vad som är möjligt, hindren tornar upp sig. Undermedvetet längtar vederbörande efter trygghet och materiell säkerhet. Klättra uppåt i karriären – Försöka nå högre i anseende – Klättra uppåt till högre medvetandenivå – Klättra ned i undermedvetandet.
Enligt S. Freud: önskan om erektion
Enligt C.G. Jung: övergående från ett stadium i livet till ett annat.

KNAPP: sy i: tur i kärlek – och spel.

KNIV: Att drömma om vassa föremål betyder ofta besvikelse i kärlek. Här är några tolkningar: Se eller äga: svartsjuk person förtalar dig. Skära sig på: svikna förhoppningar. Slipa: du vill till varje pris vinna någons kärlek.

KOMMA FÖR SENT- INTE HINNA MED:
Stressdröm: jäkt, känsla av att livet går ifrån dig medan du förbereder, sköter plikter, hjälper andra, krav – ska bara först ….

KONFIRMATION: närvara vid: kärleksfulla tankar. Själv konfirmeras: se KYRKA.

KOPPARPENGAR: se: din älskade tänker på dig: Räkna: varning för obetänksamma utgifter.

KORG: se full: du får en present av din vän. Se tom: besvikelse i kärlek. Blomsterkorg: du är kär i någon du inte känner närmare. Tvättkorg: för inte skvaller vidare.

KRONA: se på någon: är det en man som bär kronan skulle du gärna vilja ha ett äventyr med honom. Är det en kvinna får du förargelse genom henne. Själv bära: dina ambitioner kan föra dig långt.

KVINNA: Känslor, rädsla eller visdom, den kvinnliga principen inom dig.

KUNG: se eller tala med: du får en penningförsändelse.

KYRKA: Kyrkdrömmar anses ha djup symbolisk betydelse. I drömmen är kyrkan vårt inre, centrum för vår personlighet. För många betyder kyrkan också en trygg famn att fly till i nödens stund. Är man inte troende kan drömmen om kyrkan ändå betyda att man har behov av någon att anförtro sig åt, någon att “hålla i handen”.

KÄLLA, se klar: dina önskningar går i uppfyllelse. Dricka ur: glädjande underrättelse från någon som är långt borta.

: stå i: din vän blir förhindrad att komma till ett möte. Se: du blir utsatt för förtal.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply