test

Personlighetstest

Personlighetstest Många HR avdelningar på företag lägger stora pengar på olika personlighets tester. Här är ett gratis som du gör enkelt. Sedan ska du ta resultatet lite med glimten i ögat. Det tar bara cirka två minuter att göra. Sätt igång! Svaren är för du är nu… inte hur du var förrut. Ha papper och …

Personlighetstest Read More »

Testa din Självkänsla

Här följer några påståenden med exempel på hur bristande självkänsla och negativa självbilder kan ta sig uttryck. Stämmer fler av dem på dig har du antagligen problem med självkänslan.  Du har ständigt en inre röst som hela tiden kritiserar och hackar på dig.  Du får aldrig nog v omgivningens uppskattning och måste ständigt anstränga dig …

Testa din Självkänsla Read More »