E

ED: avge: någon sviker ditt förtroende. Höra någon avge: ge akt på vederbörande eftersom denne kan komma att spela en viss roll för dig inom kort. Se även DOMARE.

EKIPAGE: åka i: du får höra en glad nyhet. Se fara förbi: framgång i sällskapslivet. Se stillastående: du blir avsnäst.

EKO: ropa och inte få svar: du blir besviken på en som står dig nära. Höra: någon tänker varmt på dig.

EKSEM: Du drömmer att du har förfärlig klåda och kanske vaknar av det. Då kliar det inte längre. En tolkning är att du har bekymmer som du inte vill att någon ska veta om.

ELD: se brinna klar: dina förhoppningar om en kärlekshistoria kan gäckas. Se brinna sotig med mycket rök: den du älskar är bunden av en annan. Tända: du får en ovän. Släcka: förargligt missöde.
Elden förgör och transformerar. Förstörelse genom att förbränna det befintliga (gamla). Kan bana väg för något nytt (Fågel Fenix) = något nytt uppstår ur askan.
Att vara ‘Eldig’ kan också vara förälskad, arg eller passionerad.

ELDSVÅDA: Detta anses vara en typiskt återkommande dröm. Man ser ett hus stå i lågor, väggar störtar samman och tjutande brandbilar anländer. Drömmaren deltar inte själv i händelserna utan betraktar det hela på avstånd. Forskare anser att detta är en sexuellt färgad dröm, och att den har sina rötter i något barndomsminne av sexuell art som vederbörande oftast förträngt.

ELEFANT: se vild: ekonomin förbättras. Se på cirkus eller i djurpark: lyssna till goda råd även om de inte verkar tilltalande. Rida på: någon förtalar dig.

ENSAMHET: En vanlig dröm som kan ta sig olika uttryck. Du drömmer kanske att du är ensam i ett stort hus och går ur rum i rum, öppnar alla dörrar och tittar in, men ingenstans finns någon människa. Drömmen kan bli allt mer mardrömslik, din ångest tilltar. Var är alla människor? Drömmen symboliserar en längtan efter gemenskap, efter lycka. Du kan också drömma att du är ensam ute i naturen, kanske går utmed en öde strand. Först känns det behagligt, men sedan brukar drömmen få en allt mer hotande karaktär. Du vet att det finns människor någonstans, men du kan inte se dem. Tolkningen är även i detta fall ett behov av gemenskap.

EVAKUERING: En dröm som inte är så ovanlig som man kunde tro. Du får order om uppbrott och måste snabbt i väg. Många människor är i rörelse, och du måste hinna med, är rädd för att bli kvar. Du har inte klart för dig vad som ska hända men erfar en tilltagande oro. Symbolerna är inte svåra att tyda: du har problem, antagligen i ett kärleksförhållande, och längtar omedvetet efter att komma ur det. Du skulle välkomna ett ingripande från någon utomstående, och i drömmen tar det sig detta uttryck.

EXAMEN- TÄVLING- OFÖRBEREDD: Stressdröm: Rädd inte duga, rädd göra fel. Känna sig testad, vägd, ifrågasatt – kanske blir befunnen otillräcklig.

EXERCIS: Du ser en mängd soldater på en kaserngård och kan plötsligt till din häpnad upptäcka dig själv bland dem – oftast civil. Ingen annan reagerar, och du försöker göra likadant som de andra. Drömmen betyder att du duger till mycket mer än du tror, och du borde arbeta bort dina mindervärdekänslor.

EXKREMENTER: Pengar och välgång.

EXPEDIT: Du drömmer att du kommer in i en affär för att köpa något, men det finns ingen som expedierar dig. Beträffande tolkningen av den här drömmen, se ENSAMHET. Drömmer du däremot att du kommer i en affär, och det står någon bakom disken som du känner, ska du ge akt på denna person. Drömtydare menar att det betyder att du vill komma i närmare kontakt men vederbörande – eller vice versa, d.v.s. att “expediten” har en viss, outtalad svaghet för dig.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply