P

PACKA: Ska du ut och resa är det naturligt att även dina drömmar kretsar kring det. I annat fall bör sådana drömmar tolkas symboliskt. En inre oro kan göra att du även i sovande tillstånd känner dig stå inför ett uppbrott. Du tycker att du måste skynda dig att bli färdig och packar febrilt ner allt vad du får tag i. Du vill i väg så fort som möjligt, och detta kan tolkas så att du önskar fly från något som känns svårt. Packar du däremot upp i drömmen kan det tydas som att du kommit till klarhet och känner att du lugnt kan fortsätta din tillvaro som den du är. En drömbok har den här tydningen: Packa ner: den kommande dagen går allt på tok. Packa upp: du får en present.

PANTER: se: du blir förälskad. Vara förföljd av: en vanlig ångestdröm är att man tycker sig vara förföljd. Den anses vara sexuellt betingad – man är rädd för utvecklingen av ett kärleksförhållande som man med eller mot sin vilja råkat in i. I drömmen tar detta sig uttryck i att man tycker sig förföljd av ett rovdjur av något slag.

PAPPER: se med tryck eller skrift på: du väntar på brev, men din väntan kan bli förgäves. Omslagspapper, påsar o. dyl.: se upp med en kvinnlig släkting.

PARAPLY: hoprullat: du har en blyg beundrare. Uppfällt: hotande fara. Gå under: en granne blir obehaglig. Drömmen du att du går tillsammans med någon under paraplyet kan denna person låta höra av sig snart. Är sällskapet okänt svärmar du för någon du bara känner flyktigt.

PELARE: Är det en fristående pelare bör drömmen enligt Freud hänföras till de sexuella drömmarna, d.v.s. pelaren är en fallosymbol. Det finns dock andra tolkningar. Se: du kommer att träffa någon efterlängtad person. Se störta: en fara hotar.

PENGAR: sedlar: trevligt möte med kär vän. Mynt: en pratsjuk vän kan vålla dig obehag.

Om du drömmer om pengar, finns det två sidor av detta mynt som med allt annat. Solsidan är att det står för energi eller personliga/psykiska resurser. Drömmer du om mycket pengar = Du har mycket energi, stort värde och/eller alla valmöjligheter just nu.
Skuggsidan (om du upplever brist på pengar i drömmen) betyder det ofta att du är orkeslös, kraftlös eller känner maktlöshet.
Att låna pengar kan stå för att du tar/får energi från någon annan i din omgivning. Pengar är ofta en symbol för “lagrad energi”.

PERSIKA: se: någon är öm och kärleksfull mot dig. Äta: en lyckad kväll väntar. Köpa: en persons känslor för dig förändras.

PIANO: se: du får en kyss. Spela (om du inte kan): drömmen kan symbolisera en längtan efter något du vet är ouppnåeligt, men som du ändå inte kan låta bli att önska dig. Kan du däremot spela betyder det att en önskan går i uppfyllelse. Höra annan spela: hör du bara musiken betyder det kärt möte. Ser du den som spelar kan den personen komma att betyda något särskilt för dig. Är det en okänd betyder det att något trevligt inträffar.

PLÅNBOK: se PORTMONNÄ.

POLIS: Det är ganska vanligt att drömma om poliser. De symboliserar ofta den drömmandes rädsla för straff eller för att överträda lagar – för det mesta de moraliska. Polisen framställer också ofta drömmarens önskan om att skyddas för sina egna eller andras känslor.

PONNY: se: rolig underrättelse. Rida på: en flyttning kommer på tal. Se annan rida: här är det ryttaren som är av betydelse. Är det en man väntar en romantisk upplevelse – det behöver dock ej vara med ryttaren. Är det en kvinna betyder det att du får en rival.

PORTMONNÄ: full: förargelse eller förlust. Tom: pengar att vänta. Dessa tolkningar verkar lite absurda, men det är ju ofta så att drömmen är en omvänd bild av verkligheten.
PRINS: Prinsen symboliserar kärlekens allmakt, människans bästa drivkraft.

PRINSESSA: Drömmens prinsessa har ofta en passiv roll. Hon måste “väckas” för att bli medveten om livets och kärlekens fröjder. Hon blir därför en symbol för drömmarens undermedvetna trängtan efter kärlek.

PUSSEL: se: ligger bitarna huller om buller kan det tyda på att du oroar dig inför en uppgift eller har ett svårt problem att lösa. Är pusslet färdiglagt betyder det att din hjärtevän längtar efter dig. Lägga: du får en ny beundrare.

PÄRLOR: bära: tårar. Se: besvikelse i kärlek. Köpa: var försiktig med pengar.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply