N

NAGLAR: se välskötta: pengar att vänta. Måla: du får höra en glad nyhet. Klippa, eller fila: förtret genom en vän.

NAKEN: En mycket vanlig dröm, som speciellt Freud sagt åtskilligt om. Det märkliga brukar vara att man själv reagerar för sin nakenhet men inte omgivningen. Man försöker dölja den men kan inte. Freud anser att det är förträngda barndomsupplevelser som tar sig uttryck i drömmen, företrädesvis av sexuell natur. Även hämningar som man förtränger i vaket tillstånd, kommer nu fram med obetvinglig kraft. Drömmen avslöjar längtan efter att väcka uppmärksamhet, efter att bli visad omtanke, en längtan efter spännande erotiska äventyr.

NAPP: suga på: att drömma om detta tyder på en längtan att slippa ansvar, att få återvända till barndomens okomplicerade tillvaro.

NORRSKEN: Kärlek och lycka väntar dig.

NUNNA: Drömmer du att du själv är nunna, kan det tolkas som att du bär på en renhetslängtan. Du kan ha ett erotiskt förhållande som vållar dig vissa kval som du undermedvetet skulle vilja ha ett slut på. Ser du däremot någon du känner iförd nunnedräkt är du svartsjuk på henne – med rätt eller orätt. En procession av nunnor betyder att du ska akta dig för att skvallra eller tala illa om din nästa.

NYCKEL: Att drömma om nycklar betraktas som särskilt intressant. Nyckeln kan öppna en dörr, det vill säga svårigheter kan övervinnas om man vet hur man ska handla och har den rätta nyckeln. En nyckel kan också låsa en dörr – hindra en att komma dit man vill, men också dölja hemligheter man inte vill avslöja. Nyckeldrömmen kan även tolkas så att du har en hemlig förälskelse, som du gärna skulle vilja ge “nyckeln till ditt hjärta”, alltså vilja ha ett förhållande med. Följande tolkningar förekommer också: Se: du har ett problem. Tappa: din vän sviker dig. Leta efter: du kommer att möta en glömd vän. Skramla med: du har anlag för slöseri.

NYSTAN: se GARNNYSTAN.

NÅL: Att drömma om nålar eller andra små vassa föremål betyder obehag och tråkigheter. Det behöver inte nödvändigtvis drabba den som drömmer, men det anses över huvud taget betyda otur att drömma om nålar.

NÄCKROS: gul: du har en falsk vän. Vit: din käresta längtar efter dig. Plocka: lycklig kärlek (färgerna på näckrosorna betyder här ingenting). Simma bland: en erotiskt färgad dröm som kan tyda på otillfredsställd kärlek.

NÄSSLOR: se: ta dig i akt för falska vänner. Bränna sig på: din vän bedrar dig.

NÖTTER: plocka: du gör en ny bekantskap under dagen. Köpa: penningförlust. Knäcka: du uppnår något du länge önskat dig. Äta: du blir utsatt för förtal.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply