T

TAL: se SIFFROR.

TAL: själv hålla: en vanlig dröm som ofta kan övergå i en mardröm. Du står inför ett auditorium och väntas ta till orda. En känsla av vanmakt griper dig. Förklaringen kan vara att du känner osäkerhet i tillvaron och inte orkar med de förväntningar som ställs på dig, vare sig det gäller arbete eller känslor. Höra någon hålla: är talaren någon du känner kan det betyda att du får ett meddelande från vederbörande inom kort.

TAPPA TÄNDER: Drömmar om att tappa tänder är vanliga. Om du drömmer om detta kan det symbolisera maktlöshet och osäkerhet. Att du känner dig oförmögen att smälta och handskas med situationen just nu. Också att du kanske upplever dig som oförmögen att göra dig hörd eller att du känner att du förlorar din personliga kraft.

TAND: tappa: otur. Besöka tandläkaren: när du väl sitter i stolen upptäcker du plötsligt att tandläkaren är en person du haft att göra med i annat sammanhang. Drömmen är ofta erotiskt betingad och tyder på längtan efter samlag.

TE: dricka: du tycker teet är hett och bränns, vilket tyder på otillfredsställelse av något slag. Laga: ljus framtid. Köpa: du träffar en grälsjuk person.

TEATER: besöka: av betydelse för drömmen är framför allt det sällskap du befinner dig i. Är det kvinnligt kan du räkna med en motgång under dagens lopp. Manligt sällskap däremot betyder uppfyllda förhoppningar. Själv spela: ungefär samma tolkning som under hålla tal. Se teaterbyggnad: du vill tillhöra en krets människor som hittills inte visat något större intresse för dig.

TENNIS: se andra spela: du känner dig åsidosatt. Själv spela: du längtar efter en jämbördig kärlekspartner.

TIDVÅG- TSUNAMI: Översvämmad av känslor, känslorna tar överhanden. Något i livet känns för överväldigande. Risk att ”spolas iväg” och förlora sin fasta grund.

TIGER: se PANTER.

TIGGARE: själv vara: du får en oväntad penninggåva. Se annan: är det någon du känner kan den personen komma att påverka din närmaste framtid. Känner du inte igen tiggaren betyder det otur under dagen.

TIVOLI: besöka: trevlig upplevelse väntar. Se utifrån: drömmen symboliserar din känsla av att vara “utanför”. Du bör försöka övervinna din blyghet och ta initiativ till kontakt med dina medmänniskor.

TJUR: Här behöver man inte tillgripa gamle Freud för att konstatera att tjuren är en rejäl sexuell symbol…

TJUV: se: du är rädd att bli otrogen. Själv tycka sig vara: du vill gärna ge dig in på “förbjudna vägar” men är rädd för konsekvenserna.

TOALETT: Du hittar ingen toalett, eller det finns ingen toa dörr. Visar att du inte har egen privat sfär. Ingen egen tid att processa dina egna känslor. Svårt sätta rätta gränser. Mera fokuserad på andras behov än egna. Vilka känslor/vilken situation behöver du se och sortera – vad behöver du säga ifrån om – för att kunna ta hand om dig själv och stå stark och självständig?

TORN: Ett högt, smalt torn är en fallossymbol och tyder alltså på att ditt sexualliv sysselsätter dig även i drömmen.

TRAPPA: Att drömma om trappor har anknytning till de två stora drömsymbolerna stiga och falla. Trappan ger oss möjlighet att “byta nivå” i överförd bemärkelse. Vi kan stiga uppåt, d.v.s. bli bättre och andligen rikare människor, men även övervinna svårigheter och höja oss över mängden. Men det kan också gå “utför”. Medvetandet om misslyckanden eller befarade misslyckanden kan givetvis ta sig många uttryck i drömmen.

TRÅD: sy med: du kommer ut på något trevligt. Går tråden av kan du bli besviken. Köpa: du får ett förtroende. Trä på nål: du vill uppnå ett eftertraktat mål.

TRÄD: se gröna: lycka och framgång. Se avlövade: felslagna förhoppningar. Se fällas: lyckan står den djärve bi. Sitta under: huslig lycka. Plantera: du får höra talas om någon som väntar barn. Du. Hur ser du som träd ut? Rötter? Smal ostadig stam? Tjock stadig stam? Yvig krona? Bär frukt?

TRÄDGÅRD: Du drömmer att du befinner dig i en främmande, vacker och blommande trädgård. Den är ett uttryck för ditt inre, din strävan efter att bli en “bättre” människa. Det tyder på att du känner dig otillräcklig och söker hjälp. Du kan också befinna dig utanför trädgården, utan möjlighet att komma in. Det tyder på att du just upplever en personlig kris. Det kan också vara din barndoms trädgård du återser i drömmen och är då ett uttryck för längtan att fly tillbaka till barndomens trygghet. Din inre trädgård. Hur ser den ut? Vad växer där?

TVILLINGAR: se: du får höra talas om en förlovning. Få: väntar du barn behöver det inte vara en sanndröm. Är du inte gravid lär det betyda att du får mer pengar än du hade anledning att vänta dig.

TVÄTT: själv tvätta: dina åsikter kan chockera omgivningen. Se annan tvätta: undvik skvaller och förtal. Se hänga ute: oturligt möte under dagen.

TÅG: Även tåg hör till de viktigare drömsymbolerna. Tåget för oss genom livet, och vi måste följa med vare sig vi vill eller ej, tycker vi. Men det är fel. Varje människa har en fri vilja och är inte bara ett slags kolli som fraktas fram. Drömmen är både en varning och en maning till oss att rannsaka oss själva. Det gäller att inte komma “för sent”, att inte “missa tåget”. Det kan också i drömmen vara svårt att komma fram till biljettluckan – vår inre “biljettlucka” är de komplex vi måste frigöra oss från, så att de inte hindrar oss från att komma i väg, att nå vårt mål.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply