Medveten närvaro

Hypnos och Hypnoterapi

Vi fattar minst hundra gånger fler undermedvetna än medvetna beslut varje dag. Många av våra undermedvetna beslut sker per automatik, just för att de är inlärda och accepterade av vårt undermedvetna. Oftast måste också det som skapar problem i vårt liv lösas på en annan medvetandenivå. Vi måste oftast till den undermedvetna nivån. Något som sker både med hjälp av hypnos och hypnoterapi samt i symbolterapi. Faktum är när en  fastlåst känsla i upplevelsen inte kan kännas längre, kan heller inte kroppen reagera på samma sätt som innan.

Hypnoterapi innebär att du i ett avslappnat, förändrat medvetandetillstånd, kommer i kontakt med ditt undermedvetna sinne som till stor del styr våra tankar, känslor och beteenden. Genom hypnoterapin får du hjälp att påverka och förändra dina beteenden på ett enkelt och behagligt sätt. Du är djupt avslappnad men samtidigt fullt medveten med alla sinnen. Hypnoterapi sker helt med din egen vilja att förändra och inget sker mot din vilja.

Svårigheten att förändra vanor och beteenden är ofta att det gamla beteendet har haft en funktion av att skydda och skapa en känsla av trygghet men senare i livet har det medfört negativa konsekvenser. En del av dessa beteende kanske till och med övertagits från någon annan person. Med hypnoterapi får du möjlighet att ta kontrollen över dina egna val idag. Känslor håller ofta tillbaka förändring så när den förändras så förändras även beteendet för att du då kan gå vidare mot de mål i livet du valt.

För att klienten skall kunna frigöra sig från den fysiska reaktionen, dvs känslan måste den inre upplevelsen frigöras på rätt sätt. Många människor upplever och känner sig innestängda, fulla av destruktiva känslor.

När fantasin och viljans makt är i konflikt eller antagonistiska, är det alltid fantasin som vinner undantagslöst.

Hypnos och hypnoterapi kan ge hjälp vid:
•    Viktminskning
•    Rökavvänjning
•    Sömnproblem
•    Stress och utbrändhet
•    Oro och ångest t.ex prestationsångest
•    Rädslor och fobier
•    Nedstämdhet, depression
•    Smärtlindring
•    Prestationshöjning i idrott eller yrke
•    Självförtroende
och mycket annat.

Många har försökt med alla medvetna medel att få bort dessa känslor/upplevelser utan att lyckas. När de undermedvetna låsta känslorna frigörs kan inte kroppen känna känslan längre resultatet blir att upplevelsen inte längre har en koppling till en fysik reaktion.

På samma sätt som ett dokument som öppnas på din dator beskriver vad datorn skall utföra så är hypnoterapins filosofi att kroppen gör samma sak, dator kan endast utföra vad som finns i dokumentet. När dokumentet skrivs om måste också datorn utföra det nyskrivna dokumentet.

Det är här hypnoterapin hjälper klienter att förändra sig själv, på en så djup nivå att den fysiska reaktionen blir förändrad och klienten nu kan leva ut på ett helt nytt sätt. Det finns alltid en utväg. Som beskrivits ovan så ligger frigörelsen i att skriva om vårt egna inre ”dokument” så kopplingen mellan upplevelsen och den fysiska reaktionen försvinner, därav frigörelse.

Direkt översatt från grekiskan betyder ordet hypnos sömn. Det har väldigt lite med sömn att göra och detta tillstånd är tvärtom ett tillstånd, där alla våra sinnen är mer skärpta. Det många inte vet, är att vi varje dag går in i och ur detta tillstånd, just för att det är ett naturligt tillstånd. Många tror att det är avslappning men avslappningen ärbara  en härlig bieffekt av själva tillståndet. All hypnos är självhypnos. Den som inte vill gå in i ett djupare tillstånd av hypnos gör inte det heller. Klienten vill alltid ha kontrollen. I stort sett kan alla bli hypnotiserade just för att det är ett naturligt tillstånd, men det är inte alla som vill tillåta sig detta.