U

UBÅT: se: du får underrättelse från en manlig vän som befinner sig långt borta. Vara i: detta är en typisk ångestdröm. Du känner dig instängd och vill ut. Drömmen kan orsakas av att du befinner dig i en själslig konflikt av något slag. Men den kan också bero på yttre omständigheter – rummet är för varmt eller du har snott in dig i sängkläderna.

UGGLA: se stillasittande: obehagligt möte förestår. Se flyga: oväntad utgift. Höra hoa: Enligt gammalt skrock betyder det dödsbud.

UNDERKLÄDER: se: trevligt meddelande. Få: framgång under dagens lopp. Ta på: du vill ha en ändring i ett kärleksförhållande men saknar själv mod eller styrka att genomföra den. Ta av: kärlek och romantik!

UNDERVISNING: Du drömmer att du sitter på skolbänken eller deltar i någon kurs. Drömmen kan tydas i överförd bemärkelse: du vill ha reda på något du är osäker om. Det kan t.ex. gälla en viss persons förehavanden när vederbörande “inte har tid” med dig.

UPPFINNING: Fastän du kanske inte alls är händig av naturen kan du i drömmen åstadkomma de märkligaste uppfinningar. Det tyder på att du inte är nöjd med din lott utan skulle vilja uppnå något mer. Drömmen kan tjäna som en uppmaning till dig: även om du inte kan bli en genial uppfinnare bör du eftersträva att bättra på dina kunskaper och på så sätt få ut mer av tillvaron.

UR: se KLOCKA.

URNA: se: en fara hotar dig. Hålla i: lyckan finns där du minst anar det.

URSINNE: I drömmen är du ursinnig på någon eller något. Är föremålet för ditt ursinne en person du känner, kan denna komma att bli av viss betydelse för dig inom den närmaste framtiden.

URÅLDRIG: tycka sig själv vara: kortvarig sjukdom. Se annan: långt liv – för dig själv.

UTFLYKT: vara på: det kan bli tal om en kortare resa under dagen. Förbereda: kärt möte.

UTFRÅGNING: Detta är en relativt vanlig dröm, oftast förknippad med ångestkänslor. Du tycker dig inte kunna svara på de frågor som ställs dig, trots att du vet eller tror dig veta svaren. Det är betydelsefullt vem som ställer frågorna. Är det någon du känner kan det vara så att du medvetet eller omedvetet hyser agg till personen i fråga, och detta tar sig uttryck i drömmen på ovannämnda sätt. Är personen en främling tyder drömmen på att du har skuldkänslor för något du gjort – eller underlåtit att göra.

UTKLÄDNING: Du drömmer att du är ute på stan eller på någon bjudning och har klätt ut dig. Det kan bero på en omedveten önskan att väcka intresse, men också det motsatta: att inte synas, att vilja dölja något för omgivningen. Se även MASKERAD.

UTMÄRKELSE: ta emot: akta dig för att ge ett löfte du får svårt att hålla. Ge: den du i drömmen ger en utmärkelse kan vara någon du svärmar för – om vederbörande är någon du känner förstås.

UTSIKTSTORN: Du står högt uppe och ser ut över landskapet och grips kanske av svindel. Drömmen är en symbol för livet som fascinerar och lockar dig men samtidigt kan verka skrämmande. Är du ensam i tornet kan ångesten tillta, men har du sällskap brukar drömmen utmynna i ett visst välbehag. Tolkningen är ganska enkel: du har behov av andra människor men har ibland vissa kontaktsvårigheter.

UTSTÄLLNING: vara på: romantiskt möte.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply