R

RAKNING: se annan raka sig: räkna med tråkigheter under dagen. Raka sig själv: förtal.

REGN, se duggregn: du lyckas i dina strävanden. Se ösregn: din kärlek hotas. Vara ute i: pengar att vänta. Höra: du har en svartsjuk vän.

REGNBÅGE: se hel och färgsprakande: stor lycka. Se ofullständig: det kan bli svårt att uppnå det du längtar efter. Se dubbel: mycket kärlek.

RENGÖRING: Drömmer du att du är sysselsatt med att göra rent något, kan det tolkas som att du undermedvetet är missnöjd med något i din tillvaro och längtar efter att få det uppklarat.

REP: oknutet: ingenting hotar din kärlek. Knutet: din vän kan vara intresserad av någon annan. Knyta: ditt uppträdande irriterar en närstående. Knyta upp: var försiktig i valet av förtrogna.

RESA: Att drömma att man beger sig ut på betyder att man strävar mot nya mål, att man vill förändra sin tillvaro.

RIDA: Erotisk upplevelse. Se även HÄST. Freud hänför praktiskt taget alltid drömmar om ridning och ryttare till sexuallivet.

RIDDARE: Att drömma om riddare är ganska vanligt när man är ung och börjar känna kärlekens uppvaknande. En riddare i skinande rustning speglar en längtan efter kärlek, ren och osjälvisk kärlek, men också efter giftermål och varaktig lycka, en önskan om att beskydda och bli beskyddad. Är det du själv som är riddaren längtar du efter någon att älska och beskydda.

RIKEDOM: “Rikedom i drömmen betyder fattigdom i verkligheten”, säger kort och gott en gammal drömbok. Men det finns även andra tolkningar. Bli rik: genom flit når du ditt mål. Vara rik: en vän vill dig väl. Höra talas om: avunden bor i ditt hjärta.

RING: Ringen är sedan urminnes tider symbolen för kärlek, äktenskap och allt vad det innebär. Min ringen kan också kännas som en boja. Därför kan många gånger tolkningarna bli motsägande. Här följer en sammanställning av de vanligaste: Bära av guld: förestående barndop eller bröllop. Om detta är de flesta drömtydare ense, men vems bröllop eller barndop det gäller ges ingen antydan om. Få: om det är av någon du känner kommer vederbörande att spela en roll i ditt liv under den närmaste framtiden, men det behöver för den skull inte handla om kärlek. Av en okänd: du önskar att din vän visade sina känslor tydligare. Tappa: du vill bli fri från ett förhållande eller beroende som plågar dig. Detta symboliseras i drömmen av att du tappar “bojan”, du frigör dig. Hitta: lycka.

RIVAL: Detta är en oroande dröm som tyder på att allt inte är som det ska i ditt förhållande till din partner. Du drömmer att du har en rival som hotar din lycka, och vare sig det stämmer med verkligheten eller ej, tyder det på att du önskar en förändring. I drömmen vill du denna rival allt ont, medan det kan förhålla sig så att du låter rivalen symbolisera dina egna avtagande känslor för någon.

RO: ro själv: en tillfällig flirt piggar upp den kommande dagen. Om du är ensam i båten eller ej saknar betydelse. Någon ror dig: du längtar efter påtagliga bevis på en viss persons känslor för dig. Se annan ro: lyckan finns där du minst anar det. Vem som ror saknar betydelse.

ROP: höra: hotande sjukdom – om det gäller dig själv eller någon annan framgår inte. Själv ropa: du tvivlar på din väns trohet. Du kan också vakna av att du tycker dig själv ha ropat. Det kan ha berott på att du haft en mardröm men inte minns den, känner bara ångesten.

ROS: Rosen är en drömsymbol för skönhet, renhet och fullkomlighet. Den symboliserar längtan efter den rena kärleken, harmonin i livet. Men den röda rosen anses också av alla drömtydare symbolisera all slags kärlek. Vita rosor: oskuld och renhetslängtan. Vissna rosor: din kärlek till en viss person kommer att ta slut.

ROVDJUR: se PANTER.

RULLSTOL: Handikappad, oförmögen att gå framåt i livet (i den livssituation som drömmen åskådliggör)

RYMMA: Du vill fly från något som du tror hotar dig.

RÅTTA: se en: skvaller och förtal. Se flera: obehag i arbetet. Se fångad: du vill en ovän illa.

RÖK: Röken i drömmen kan symbolisera något du oroar dig för att någon närstående ska få reda på. Omedvetet vill du lägga ut en rökridå som döljer vad du gjort eller skulle vilja göra

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply