J

JAGAD: Att bli jagad i en dröm, visar ofta en skuggsida – en aspekt av dig själv som du är rädd för och springer undan – jagar dig. Att den är ful, skrämmande och farlig beror på att du är rädd för denna sida (detta karaktärsdrag). Du flyr från dig själv. Skuggsidan behöver bli mottagen och integrerad i jaget. – Stress, du jagar på dig själv (pådrivaren)

JAKT: vara med om: tur i spel och lotteri. Se andra jaga: din vän kan komma att flirta med andra.

JONGLÖR: se agera: du längtar efter någon som är bortrest eller som inte låtit höra av sig på länge. Själv jonglera: du väcker beundran.

JORD: gräva i: du känner dig lite vilsen i tillvaron och har problem. Du vill komma till rätta med dem och i drömmen gräver du oförtrutet. Tyd drömmen på ett klokt sätt: det är viktigt att söka efter inre balans och lugn, men det kräver arbete. Ligga på: stor utgift.

JORDBÄVNING: Tråkiga nyheter.

JULAFTON: Du får brev.

JULGRAN: se klädd: kärleken vaknar på nytt. Klä: du blir bjuden på stor fest. Köpa: sviken kärlek. Hugga i skogen: det blir tal om en resa.

JUVELER OCH ÄDELSTENAR: se: gäckade förhoppningar. Köpa: i allmänhet betyder det lycka att drömma om juveler, men undantag finns. Är det oäkta juveler, kan det betyda att din hjärtevän blir otrogen, så det är bäst att se upp! Livets, jordens och himmelens gåvor till människan. Det högsta, det inre ljuset, kärlek, människans innersta kärna.

JÄMMER: höra: du längtar efter att få uppleva en stor, romantisk kärlek.

JÄRN: Att se föremål av järn i drömmen tyder på att man har en stark vilja.

JÄRNVÄG: se: en länge närd önskan går i uppfyllelse. Åka på: detta kan tolkas så att du vill komma från något som plågar dig.

JÄRNVÄGSSTATION: befinna sig på: detta har i stort sett samma tolkning som att vara på resa men kan även betyda att man har en arbetsam dag framför sig. Följas av eller möta vid tåg: kärt besök.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply