M

MAJSTÅNG: Enligt Freud är många av våra drömmar erotiskt betingade. Höga, smala föremål är fallosymboler, särskilt om drömmaren är en kvinna. Andra drömtydare har andra tolkningar som också kan vara av intresse. Att klä: lyckosam förändring. Dansa kring: din vän tänker på dig.

MAKE: Att en gift kvinna drömmer om sin make får anses högst naturligt, eftersom många drömmer återspeglar det dagliga livet. Är du däremot ogift och drömmer att någon är din make, kan det vara en önskedröm, men personen i fråga kan också komma att spela en viss roll för dig i något annat sammanhang.

MAN: Logik, handlingskraft, kanske intellekt. Den maskulina principen inom dig.

MASKAR: se kräla: svårigheter och bekymmer. Leta metmask: du vill väcka en viss persons uppmärksamhet.

MASKERAD: Drömmen är en symbol för livet – människor bär masker och visar inte sitt rätta jag.

MAST: se MAJSTÅNG.

MATROS: Drömmer du om en matros vilken som helst betyder det pengar till huset. Ser du i drömmen en bekant i sjömanskläder kan du få en underrättelse om eller från honom.

MATSÄCK: göra i ordning: din oro inför en förestående uppgift är obefogad.

MEDICIN: ge åt någon: du hoppas få en inbjudan. Själv ta: tråkig nyhet.

META: Uppfylld förhoppning – vare sig du får napp eller ej.

MJÖLK: dricka: lycka genom en god vän. Köpa: glad nyhet. Spilla ut: övergående hjärtesorg. Dricka sur: någon spelar dig ett spratt.

MJÖLKA: Tur i kärlek. Se annan mjölka: någon vill låna pengar av dig. Vem som mjölkar saknar betydelse.

MODER: Drömmer du om din mor eller att du själv är mor, anses det röja en önskan att utvecklas, en längtan efter högre ställning eller mer att säga till om. Du vill dominera. Andra drömtydare anser att det är vad modern gör eller säger som är det betydelsefulla i drömmen.

MOLN: små vita på sommarhimmel: kärlek och lycka. Mörka och hotande: du fruktar att din älskade ska svika dig.

MORD: Vilken del av ditt personliga uttryck har du mördat? Vem mördade? Vilken egenskap dödar vissa sidor av ditt jag?

MOSSE: se: hotande fara. Gå på: du går på en gungande mosse och känner dig rädd och osäker. Det är dina undermedvetna känslor som kommer till uttryck i drömmen – klarar jag det här, eller “sjunker jag till botten” inför alla svårigheter jag har att brottas med?

MOTORCYKEL: Du kör själv eller sitter bakpå en motorcykel som susar fram längs kurviga vägar. Drömmen är erotiskt färgad, och både motorcykeln och farten är symboler för sexuella upplevelser.

MUNK: Att drömma om en munk är tecken på höga, romantiska ideal. Därför är det en vanlig dröm i ungdomsåren. Har munken din älskades ansiktsdrag är du lugn och tillfreds inom dig, viss om att han motsvarar ditt ideal. Men är det ett obekant ansikte, karaktärsfullt och vackert, söker du fortfarande fullkomlighet i kärlek. Är ansiktet däremot hårt och avskräckande avspeglar det någon besvikelse eller hjärtesorg du upplevt eller fruktar att få uppleva.

MUR: riva ner: du vill bli fri från en förbindelse som inger dig avsmak. Klättra över: någon står i vägen för din lycka. Bygga upp: du försöker komma över en olycklig kärlek.

MUSIK: Att drömma att man hör musik betyder nästan alltid med säkerhet att man är förälskad, och musiken uttrycker graden av ens kärlek. Lugn musik betyder således att man är nöjd och harmonisk, stark och hetsig att man är förvirrad och orolig. Känslorna kan vara intensiva och passionerade, men man är osäker på om de är besvarade.

MYGG: se svärma: otur i arbetet. Bli biten av: någon vill dig illa.

MYNT: se PENGAR.

MYROR: se: framgång i affärer. Känna på kroppen: obehagligt närmande som inger dig olust.

MÅLARE: se eller tala med: ljus framtid. Är det du själv som målar betyder det också lycka.

MÅNE: se: lycklig kärlek. Det spelar ingen roll vilken form månen har i drömmen, men nymåne anses dock som särskilt lyckosamt. Se omgiven av mångård: din kärlek är hotad. Se skymta mellan moln: din hjärtevän är svartsjuk.

MÖBLER: se: glad händelse under dagen. Flytta: längtan efter förändring.

MÖRKER: En ångestladdad dröm som tyder på inre konflikter. Att vakna ur den känns som en befrielse och kan ge anledning till självrannsakan.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply