FAQ om Hypnos och Hypnoterapi

Kan alla bli hypnotiserade?
De flesta kan faktiskt det, men vissa har lite lättare för att snabbare hypnotiseras än andra. Somliga behöver mer tid för att komma in i det djupt, sköna avslappnade tillståndet. Man kan säga att det går lättare ju fler gånger man gör det.

Sover man i hypnos?
Man sover inte i hypnos och även om det etablerats en djup kontakt med det undermedvetna så kan du kommentera, kritisera och censurera det som kommer upp.

När är man i hypnos?
Du är i hypnos när det vanliga förhållandet mellan det medvetna sinnet och det undermedvetna sinnet har skiftat så att det undermedvetna har tagit den dominerade rollen. Många människor känner sig betydligt mer närvarande än vad de tror att de ska i hypnosen.

Finns det risk att man kan fastna i hypnos?
Det finns ingen risk att man fastnar i hypnosen. Man kan gå in och ur tillståndet när man vill.

Kan man säga saker som man vill hålla hemligt?
I hypnos är dina sinnen än mer alerta, du hör ljud tydligare etc. Du kan alltid styra vad du säger. Hypnos är inget sanningsserum och det används heller inte längre vid som förhörsteknik vid brottsmål. Du kan inte göra något som går emot din egen inre moral.

När kan det vara bra med hypnos?
Enligt svensk lag så är det bara legitimerade yrken som t.ex läkare som botar och behandlar sjukdomar. Det är vanligt att personer använder sig av hypnos för att de till exempel vill förändra sin vikt, sluta röka, utbrändhet, öka prestationer i arbete eller idrott eller stärka självkänsla eller har någon slags rädsla för något. Forskningsresultat har visat på att hypnos kan ge positiva resultat vid IBS, trauman, sömnlöshet, smärtproblematik, tinnitus mm.

Hur många sessioner behöver man?
Det är en mycket svår fråga att ge ett entydigt svar på. Det beror på…men det är mer vanligt att nå önskat resultat på kort tid, till och med så kort som en session. Räkna med mellan 3-5 sessioner under en tidsrymd på drygt 20 dagar för att skapa nya nervbanor i hjärnan och ersätta den gamla (o)vanan med den nya positiva vanan när det t.ex gäller rökavvänjning eller viktförändring.

Hur känns det i kroppen när du ser på bilden?

Statistik

Psykoanalys
38% framgång efter 600 sessionerBeteendeterapi
72% framgång efter 22 sessionerHypnos och Hypnoterapi
93% framgång efter 6 sessioner 
American Health Magazine