När rädslan blir fobi

När rädslan blir mycket stark och får mer orimliga proportioner så talar man om fobier. Detta drabbar mellan 10-15% av befolkningen. Bearbetningen av fobin är oftast att stegvis närma sig det man håller sig ifrån på olika sätt, exponering.

Social fobi: Rädsla i eller inför sociala situationer.
Agorafobi: Rädsla för offentliga platser, speciellt vid trängsel.
Emetofobi: Rädsla för att kräkas.
Erytofobi: Rädsla för att rodna.
Amaxofobi: Rädsla för att köra bil.
Hypokondri: Rädsla för att bli sjuk.
Aerodromofobi: Rädsla för att flyga.
Arachnofobi: Rädsla för spindlar.
Zoofobi: Rädsla för djur.
Klaustrofobi: Rädsla för trånga utrymmen.

Ovanliga fobier:
Aikmofobi: Rädsla för vassa och spetsiga föremål.
Agyrofobi: Rädsla för att korsa en väg.
Anthofobi: Rädsla för blommor.
Charophobi: Rädsla för att dansa.
Coulrofobi: Rädsla för clowner.
Nomofobi: Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt.
Osmofobi: Rädsla för lukter.
Phobofobi: Rädsla för fobier.
Spectrofobi: Rädsla för speglar och den egna spegelbilden.
Tetrafobi: Rädsla för siffran 4. Denna fobi är särskilt utbredd i många asiatiska länder, där orden för 4 och död ofta är mycket lika varandra.

Läs mer på:
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=163&fobier


http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Specifik-fobi/

http://blog.createlife.se/wp-admin/post.php?post=2445&action=edit

Fobi

Komma över fobi
Alla fobier är inlärda och kan därför också läras bort. 10-15 % av alla människor lider av någon sorts fobi som kan vara t.ex. rädsla för höjder, spindlar, ormar, träffa folk.

Med hypnos kan man gå igenom fäljande fyra steg för att närma sig rädslorna och omprogrammera mindet.

1. Förstå varför och hur fobin uppstod.

2. Lär dig vad som driver din fobi

3. Få kunskap för att släppa rädslan och veta att du är befriad från den.

  • Positiva affirmationer och suggestioner
  • Distraherade omständigheter
  • Visualisering – föreställ dig själv lyckad och att du nu är utan fobi

4. Lär specifika tekniker för att säkerställa att rädslan är ersatt, permanent.

  • Exponering i tio steg, från 1-10 steg för att gradvis utsätta sig för situationer man känner obehag inför där 10 ger högsta ångestnivån.
På hugget

Vem är mest rädd?

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvångssyndrom är vanligare än man tror

Tvångssyndrom är tvångstankar och tvångshandlingar som ofta är om en extrem rädsla för något som ger beteenden i forma att exempelvis maniskt tvagning av händerna, kolla om spis eller TV är avstängd onormalt många gånger, gå igenom en dörr, räkna saker etc. Det här tvångsbeteende styr neurotikerns liv med stress och press och ger ångest i olika grad. Ett annat namn är OCD som är engelskans obessive compulsive disorder. Alla kan väl känna igen sig i något visst tvångsbeteende som att hoppa mellan vissa gatstenar eller kolla om strykjärnet verkligen var avstäng. Men för att det ska bli tvångssyndrom så krävs det att man känner väldigt stark ångest eller obehag och även att dessa beteenden påverkar möjligheten till ett normalt liv eftersom det tar mycket tid i anspråk med de omständliga ritualer som dessa tvångshandlingar medför.

Så kan jag fundera på om ständig mejlboxkoll eller uppdateringar av andra social medier kan diagnostiseras som tvångssyndrom. När blir det ett hinder i livet? Hur ransonera? Ett tips är att bara titta i mejlen od. morgon och/eller kväll.

Diagnos

På ANANKEs hemsida http://www.ocdforbundet.se/ finns ett självskattningstest som är gratis för nedladdning där man kan kolla om man ligger inom detta OCD spektrum.
Tvångssyndrom börjar i hälften av fallen före 15 års ålder men sällan efter 35 år. Det är mycket skam förknippat med syndromet och därför kan det vara extra svårt att söka hjälp för det. Själva handlingen är inte ärftlig men däremot benägenheten för tvångssyndrom.

Behandling
De vanligaste behandlingsformerna är läkemedel, främst av antidepressiv medicin av SSRI typ, KBT och även Hypnoterapi är en effektiv metod.

Läs mer på: http://www.ocdforbundet.se/ Svenska OCD förbundet -ANANKE