S

SAL: I drömmen kommer du in i en stor sal. Tolkningen av drömmen beror på omständigheterna som är förknippade med rummet i fråga. Se tom: sjukdom. Det behöver inte vara du som blir sjuk, men du får höra talas om någon som blivit sjuk. Drömmen du att du befinner dig i en sjuksal betyder det däremot inte sjukdom utan penningbekymmer. Se fylld av människor: är salen festligt smyckad betyder det lycklig händelse. Rör det sig om ett möte eller sammanträde betyder det obehagligheter genom en äldre person.

SALT: se eller använda: du har lust att ge dig in i något som kan bli en intressant upplevelse men tvekar ändå. Känna smaken av: se SMAK.

SAMMET: bära plagg av: du längtar efter ömhet från en som står dig nära. Se annan bära: är det en kvinna du känner ska du se upp. Hon kan bli en farlig rival. Även färgen på sammeten kan ha en viss betydelse. Röd innebär en hotande fara, svart tråkig nyhet, blå uppfyllda förhoppningar, gul falska vänner.

SAX: Att drömma om saxar har i stort sett samma betydelse som att drömmar om knivar – se detta ord. Oftast är det en misslyckad kärlekshistoria som ligger till grund för drömmen. Drömmer man till exempel att man klipper i ett tygstycke tyder det på att man vill ha ett slut på ett förhållande som vållar problem. Att göra sig illa på en sax tyder däremot på skuldkänslor för något.

SEDEL: se PENGAR.

SERVETT: se eller ha i knät: tråkigheter under kort resa. Tvätta, mangla, stryka: uppfylld önskan.

SEX: Förening. Vem hade du sex med? (Visar vilka egenskaper du tagit in och du förenat dig med?)
Det finns bra och dålig sex. Visar om du har förenat dig med bra eller dålig egenskap.

SIFFROR: Du ser en massa siffror framför dig. Det tyder på ett komplicerat känsloliv. Du vill ha ordning och reda, men har svårt att övertyga en närstående och blir förargad. Adderade siffror kan tyda på att du har penningbekymmer.

SIMMA: se BADA.

SJUKDOM: Som så mycket annat i drömmens värld är tolkningen den rakt motsatta. Drömmer du att du eller någon annan är sjuk skulle det alltså betyda hälsa och ett långt liv.

SJÖ: se stilla: en anhörig ordnar något trevligt för dig. Se upprörd: besvikelse i kärlek.

SKEPP: se avsegla: tråkigheter i arbetet. Vara ombord på: viktig förändring. Se på ingående: din vän längtar efter dig. Se i lågor: du får höra om ett dödsfall. Se även under BÅT.

SKOG: Skogen anses symbolisera vårt undermedvetna. Den kan vara mörk och dyster men också vara genomsilad av ljus och ha upplysta gläntor att var i. Skogen föreställer alltså dig själv, de faror och glädjeämnen du finner där finns inom dig själv. Känner du oro i drömmen beror det på att du är osäker på dig själv och dina möjligheter.

SKOR: prova eller köpa: du får höra av en gammal vän. Ta på: kort resa: Ta av: någon gör dig besviken. Putsa: ditt ordningssinne förnekar sig inte.

SKRATT: Du drömmer att du hör någon skratta. Det är inte du själv och du ser inte vem det är. Är skrattet vänligt eller glatt betyder det kärlek. Är det rått och hånfullt och kanske skrämmer dig tyder det på en undermedveten längtan efter att uppmärksammas av det motsatta könet, men samtidigt rädsla för att visa sina egna känslor.

SLOTT: Slott betraktas som en mycket viktig drömbild. Slottet representerar den egna personligheten, vårt innersta, som vi önskar skulle stå höjt över vardagens trivialiteter och vara säte för upphöjda personer – det vill säga våra känslor, som vi innerst inne önskar skulle vara ädlare och rikare. Det är alltså en mycket symbolisk dröm och det anses vara ett gott tecken att ett stort och praktfullt slott visar sig i drömmen.

SMAK: Detta är inte fråga om att ha god smak eller dylikt, utan gäller de olika smaken man kan tycka sig känna i drömmen. Salt: bitter besvikelse. Söt: kyssar och smek. Besk: du fruktar att din vän är otrogen.

SMÖR: äta eller köpa: avundsjuka vänner. Breda på smörgås: du blir bortbjuden.

SNÖ: Snön är symbolen för ensamhet, renhet, kyskhet. Den kan tyda på en inre förtvivlan, en själslig “hunger”. Strålar solen över ett snötäckt landskap anses det betyda att en dröm går i uppfyllelse. Hamnar du däremot i en rykande snöstorm kan det tyda på en hotande fara.

SPINDEL: Spindeln är en moderssymbol. Skuggsidan är: Sitta fast i “modersnätet”, vara insnärjda. Solsidan står för: Den stora modern som väver livets väv.

SPRINGA: vilja men inte kunna: du har svårt att övertyga din vän om dina uppriktiga känslor. Känsla av att flyga fram: ditt kärleksliv bereder dig inga bekymmer.

STAKET: se: det kan tyda på någon form av motstånd som du måste övervinna. Klättra över: dina ansträngningar kan bli framgångsrika.

SÄNG: bäddad: lyckan väntar där du minst anar det. Bädda: din vän tänker på dig.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply