Hypnos och hypnoterapi kan förändra ditt liv

Tre exempel på hur hypnos och hypnoterapi  kan hjälpa förändra i ditt liv är här exemplifierat med att sluta röka, övervinna rädslor och fobier samt öka självförtroende och självkänslan. Rädslor, ovanor och andra problem kan reduceras med hypnoterapi. I många fall kan du bli av med dessa problem efter bara en två timmars session. Anledningen till att vi inte kan komma över eller kontrollera dessa psykiska problem på egen hand är på grund av att de hålls kvar av vårt undermedvetna. Den del av vårt sinne som vi inte kan styra med vårt medvetna sinne men genom hypnoterapi kan vi kommunicera med det inre medvetandet. Hypnoterapeuten “föreslår” tankemönster för vårt undermedvetna vilket förändrar oss.

Sluta röka
Forskare från University of Lowa visade på 1990-talet att hypnos var den enskilt mest effektiva metod för att sluta röka. Ensamt bättre än nikotinersättning, droger och viljestyrka. Och denna forskning var varken vag eller ifrågasatt. De utförde en metaanalys genom att kombinera resultaten av 600 studier på totalt 72.000 personer! Forskningen redovisades i New Scientist.

Hypnos och hypnoterapi

Övervinna rädslor
Det är väldigt många personer som har en rädsla eller fobi för något. Oavsett om det är en rädsla för möss, flyga, tala inför publik så har vissa människor mer ovanliga fobier som rädslan för arbete! Det fantastiska är att vi bara faktiskt föds med två rädslor, höga ljud och fallande. Varannan rädsla eller fobi som vi har lärt sig genom våra upplevelser i livet. Fobier är inte något som vi kan övervinna av oss själva. Många människor börjar mer och mer söka hjälp från hypnoteprapeuter. Genom hypnoterapin förändras de sätt som våra sinnen fungerar på så att vi är kvitt våra rädslor en gång för alla.

Öka självförtroendet
Praktiskt taget alla människor skulle gynnas av lite mer självförtroende. Det kan hjälpa oss att leverera en nervpåfrestande presentation på jobbet, ta bort vår slumpmässiga oro eller kanske tillåter oss att inte skjuta upp saker. Förtroende är en av de mest beundransvärda egenskaper, det ger oss möjlighet att uppnå högre nivåer av lycka än någonsin tidigare. Föreställ dig att gå ifrån en två timmars hypnoterapi session med ett nyfunnet självförtroende. Ett stärkt självförtroende som tillåter dig att uppnå saker som du en gång trodde var ouppnåeliga.

Faktum är, hypnoterapi är verksamt. Och i stort sett alla, som vill, kan hypnotiseras. Hypnos är ju ett naturligt tillstånd som vi är i flera gånger per dygn. Men att förändra ditt liv till förmån för en eller ett par sessioner är väl värt jobbet.

Tre exempel på hur hypnos och hypnoterapi  kan hjälpa förändra i ditt liv är här exemplifierat med att sluta röka, övervinna rädslor och fobier samt öka självförtroende och självkänslan. Rädslor, ovanor och andra problem kan reduceras med hypnoterapi. I många fall kan du bli av med dessa problem efter bara en två timmars session. Anledningen till att vi inte kan komma över eller kontrollera dessa psykiska problem på egen hand är på grund av att de hålls kvar av vårt undermedvetna. Den del av vårt sinne som vi inte kan styra med vårt medvetna sinne men genom hypnoterapi kan vi kommunicera med det inre medvetandet. Hypnoterapeuten “föreslår” tankemönster för vårt undermedvetna vilket förändrar oss.

Sluta röka
Forskare från University of Lowa visade på 1990-talet att hypnos var den enskilt mest effektiva metod för att sluta röka. Ensamt bättre än nikotinersättning, droger och viljestyrka. Och denna forskning var varken vag eller ifrågasatt. De utförde en metaanalys genom att kombinera resultaten av 600 studier på totalt 72.000 personer! Forskningen redovisades i New Scientist.

Övervinna rädslor
Det är väldigt många personer som har en rädsla eller fobi för något. Oavsett om det är en rädsla för möss, flyga, tala inför publik så har vissa människor mer ovanliga fobier som rädslan för arbete! Det fantastiska är att vi bara faktiskt föds med två rädslor, höga ljud och fallande. Varannan rädsla eller fobi som vi har lärt sig genom våra upplevelser i livet. Fobier är inte något som vi kan övervinna av oss själva. Många människor börjar mer och mer söka hjälp från hypnoteprapeuter. Genom hypnoterapin förändras de sätt som våra sinnen fungerar på så att vi är kvitt våra rädslor en gång för alla.

Öka självförtroendet
Praktiskt taget alla människor skulle gynnas av lite mer självförtroende. Det kan hjälpa oss att leverera en nervpåfrestande presentation på jobbet, ta bort vår slumpmässiga oro eller kanske tillåter oss att inte skjuta upp saker. Förtroende är en av de mest beundransvärda egenskaper, det ger oss möjlighet att uppnå högre nivåer av lycka än någonsin tidigare. Föreställ dig att gå ifrån en två timmars hypnoterapi session med ett nyfunnet självförtroende. Ett stärkt självförtroende som tillåter dig att uppnå saker som du en gång trodde var ouppnåeliga.

Faktum är, hypnoterapi är verksamt. Och i stort sett alla, som vill, kan hypnotiseras. Hypnos är ju ett naturligt tillstånd som vi är i flera gånger per dygn. Men att förändra ditt liv till förmån för en eller ett par sessioner är väl värt jobbet.