Symboliska uttryck vid behandling av cancer

– 5 läkande terapier mot cancer symptom
Ett av fyra dödsfall i USA kommer i år att orsakas av cancer. 580 350 amerikaner per dag förväntas dö av den näst vanligaste dödsorsaken, cancer i USA enligt American Cancer Society Cancer i siffror 2013.

Överlevnaden för cancerpatienter har ökat genom åren från 49 procent till 68 procent 1975-2008. Överlevnadsstatistiken följer med de nya framstegen som görs inom modern medicin och som har underlättat och medfört förbättring av tidig upptäckt och behandling hos cancerpatienter.

Behandlingsprotokoll andra hälsofrågor samt biologiska och beteendemässiga faktorer beaktas vid fastställandet av den förväntade livslängden för personer med livshotande sjukdom.

En diagnos av cancer kan vara fysiskt och psykiskt skadligt för en person som känner att de har förlorat kontrollen över sin hälsa och sitt liv. I kopplingen mellan sinne, kropp och själ är det viktigt att övervinna de hälso komplikationer som cancer patienter upplever.

Användning av kreativa och uttrycksfulla terapi former bland cancerpatienter under behandling och remission, har visat sig ha många hälsofördelar som tillåter en individ att effektivt kommunicera sina fysiska och känslomässiga problem genom alternativa metoder för helandet.

Att återta kontrollen över din hälsa och lära sig om hälsoeffekterna genom de fem kreativa terapier ökar livslängden hos cancerpatienter efter deras initiala diagnos.

Bildterapi
Förmågan att hålla en penna eller en pensel är det enda kravet som behövs för denna terapi. Konstnärliga uttryck möjliggör för en person att lösa konflikter, kontrollera beteende och stress, förbättra självkänsla, utveckla självkännedom och insikt, och bygga social kompetens, enligt American Art Therapy Association (AATA). Om du vill visa eller skapa konst har positiva helande effekter för cancerpatienter på grund av dess förmåga att hantera fysiska, känslomässiga och andliga behov.

Studier har funnit en koppling mellan måleri och de förändringar i hjärnvågor som kan förändra hormoner och signalsubstanser i hjärnan.

Med uppkomsten av bröstcancer och dess ökande överlevnad, Katherine Collie, författare till en studie som genomförts vid University of British Columbia , undersökt hur kvinnor med bröstcancer utnyttjat konstterapi för att hantera psykosociala behov efter att de fått sin diagnos. De 17 deltagarna i studien i åldrarna 37-82, fann förbättringar i sin fysiska och psykiska hälsa samt livskvalitet. Värdet av kreativa uttryck blev en stiftelse för psykosocialt stöd till kvinnor som kanske har slutat arbeta eller haft sjukdomen som har påverkat deras personliga relationer. “Visuella representationer var viktiga för en del kvinnor i studien eftersom de gav visuellt, konkret och tydlig form för att uppleva” sade Collie.
Konstterapi kan erbjuda vård i livets slut skede förmåner för personer med obotlig cancer. En studie som genomförts vid Hospice Palliativ Care Unit i Taipei Veteran General Hospital, från april 2001 till december 2004 åt effekterna av behandlingen på patienter som var under hospicevård. Resultaten av studien visade att de som var i försämrade hälsotillstånd och inför döden gick från inaktivitet till att aktivt skapa konstverk som tillät dem att övervinna fysisk nöd och tolka smärtan i konsten. 70 procent av patienterna kände sig ganska eller väldigt avslappnad i sina emotionella tillstånd och 5,1 procent av patienterna kände sig mycket eller väldigt mycket bättre fysiskt. “De kunde uppleva en känsla av icke-verbal kommunikation, som lugnade trycket och obehaget från sjukdomen” sade Yu-Cheng Kuo, en av forskarna i studien.

Dansterapi
Dans / rörelse terapi (DMT) hjälper individer att uppnå ökad självkännedom och en positiv känsla av välbefinnande. Tolkningen av DMT är frisättningen av muskelspänningar och begränsad rörelsemönster som orsakas av psykiska och emotionella problem i kroppen, sade JL Hanna i “Kraften i dansen: hälsa och helande” publicerad i Journal of komplementär och alternativ medicin.

Människor som lider av demens, depression, ångest, inlärningssvårigheter, och Parkinsons sjukdom, och överlevt bröstcancer, har skördat frukterna av detta glädjande, upplyftande och engagerande motion. I en studie som genomförts vid två cancercentra i Connecticut, behandlat effekten av DMT och livskvalitet och skuldra funktion i överlevt bröstcancer fem år före undersöktes. Resultaten bekräftade att kvinnor som deltog i dansterapi hade ett bättre rörelseomfång i sina axlar i förhållande till sina motparter och en förbättrad uppfattning om sin kroppsuppfattning.

De fysiska rörelser som tillämpas i DMT är kända för att ge samma hälsofördelar som genereras av olika övningar. Enligt American Cancer Society är fysisk aktivitet kopplat till ökning av endorfiner, vilket framkallar en känsla av välbefinnande. Att röra sin kropp stimulerar andra delar av kroppen, såsom cirkulatoriska, respiratoriska, skelett och muskel system för att hjälpa människor att hålla formen och skapa rytmiska rörelser med hjälp av sin kropp.

Dramaterapi
Medverkan av drama bidrar till anslutningen av kropp, själ och ande genom dess helande krafter. Människor med kroniska sjukdomar kan ta sina minnen och känslor i kroppen och återuppleva dem genom dramatiska tolkningar. Madeline Andersen-Warren och Roger Grainger, författare av Praktiska tillvägagångssätt för Dramatherapy: Skydd av Perseus , sade, “För människor som är orolig, förvirrad, deprimerad, känslomässigt utmattad eller bedövad av vad som hänt dem, ger dramatherapy en upplevelse som skiljer sig mycket från vägen att vara sig själva som de har vant sig och de inte kan se utsikter att släppas från.”

Användningen av drama ökar självkänslan och främjar bättre psykisk hälsa. Allied Health Professions Federation (AHPs) i Storbritannien har konst, musik och terapeuter drama som arbetar med cancerpatienter och använder de psykologiska och sociala potentialer för konsten att hjälpa patienter som har erfarenhet i fysiska, kommunikation och hälsofrågor. Cancerpatienter som har förutsättningar eller symtom på förändring i kroppsuppfattning, trötthet, och energihantering och smärta rekommenderas att söka denna form av kreativ terapi för att underlätta denna övergång.

I London, gjorde neuroonkologi tjänsten vid Kings College Hospital en sex veckors dramatherapy program som har utvecklats av tre dramatherapists från Beam Dramatherapy Group, som hade forskat användningen av dramatherapy i palliativ vård. Detta sex-veckors program, delades in i grupper av medlemmar som hade hjärntumörer från nydiagnostiserade patienter till dem som kommit längre i sin behandling. I början av programmet, kämpade patienterna att komma till rätta med sin sjukdom, men i slutet av behandlingen, kunde de uttrycka verkligheten i sin situation och identifiera sina mål med andra hjärntumör patienter. Resultaten av studien visade att ångest nivåerna stannade på samma nivå eller minskade under de sex veckorna. Alla medlemmar visade intresse för att delta i stödgrupper för sina tillstånd efter programmets slut.

Musikterapi
Musik används för att hantera de känslomässiga, psykologiska, kognitiva, fysiska och sociala behov hos en patient. De fysiska effekterna av denna form av terapi omfattar minskade högt blodtryck, lägre snabb hjärtfrekvens, minskad depression och ångest, och befrielse från sömnlöshet, menar American Cancer Society. Hos patienter som får en hög dos av strålning, har musikterapi använts för att lindra symptomen av illamående och kräkningar.

Patienter som har genomgått benmärgs transplantationer har rapporterat mindre smärta och illamående om de deltar i musikterapi, säger forskare från University of Rochester Medical Center. 42 patienter, i åldern fem och 65, som behandlades av olika typer av cancer liksom, leukemier, lymfom och solida tumörer var en del av studien. Hälften av de patienter exponerades för musikterapi efter sina transplantationer och de andra fick standardbehandling. Resultaten av studien visade att de patienter som deltog i sessioner musikterapi visade mindre smärta och illamående, i början av sessionen de sade deras symtom var “allvarlig” och efter sessionen deras symtom var “måttlig”.
“Sjuksköterskor och läkare tänkte från början att patienten måste spela eller sjunga tillsammans, men passivt lyssnande eller helt enkelt förekomsten av att terapeuten spelar musiken kan i sig vara terapeutiskt” säger forskaren Dr EGT Sahler.

Skrivarterapi
Det är dags att sätta penna mot pappret. Skrivar terapi ger cancerpatienter möjligheten att skriva om sina egna känslor om den behandling de genomgår. Det är en metod för att spåra sina symtom, reaktioner och interaktioner med den medicinska personalen. Detta ger ett alternativ till de vanliga behandlingarna cancerpatienter vänder sig till exempelvis stödgrupper, psykoterapi eller antidepressiva läkemedel för att hantera de problem som deras sjukdom innebär för deras liv.

Forskare vid University of Texas MD Anderson Cancer Center visade 42 patienter som hade metastaserande njurcellscancer, även känd som njurcancer. I den kliniska fas II studie på patienter randomiserades till en expressiv skrift eller neutral skrivande grupp. I uttrycksfullt skrivande gruppen, skrev patienter om sin cancer och i den andra gruppen, skrev patienter om sina levnadsvanor. Även om det inte fanns signifikanta skillnader i nöd, upplevd stress, eller humör störningar, rapporterade patienterna i uttrycksfullt skrivande gruppen mindre sömnstörningar, och bättre sömn och längre sammanhängande sömn med mindre dysfunktion under dagtid. Slutsatsen av denna studie visade att uttrycksfullt skrivande kunde ha sömnrelaterade hälsofördelar hos cancerpatienter.
En omfattande titt på de fem kreativa terapier som ger alternativa helande metoder för cancerpatienter under och efter behandling tyder på framgång för ökad livslängd och positiva självbilder.

Läs mer på: http://www.medicaldaily.com/articles/15479/20130513/cancer-treatment-cancer-therapy-art-therapy.htm#BoDT3YCh8eZF7Qf1.99

Artikeln är översatt från Medicaldaily.com (http://www.medicaldaily.com/articles/15479/20130513/cancer-treatment-cancer-therapy-art-therapy.htm)