Vårt undermedvetna styr våra beslut

När du tror du fått en idé så har din hjärna redan haft den ett tag eftersom hjärnan är i automatläge. Vi styrs av vårt undermedvetna och mycket av det vi gör och beslut vi tar är omedvetna. Våra beslut är faktiskt nästan dikterade för oss så man kan ju fråga sig hur stor kontroll man egentligen har över sina beslut i stort och smått.  I hjärnan går det en massa elektromagnetiska signaler och informationen som ska processas får vi genom våra sinnen, minnet eller via vår slutledningsförmåga. Man skulle väl kunna säga att vi helt enkelt lever i ett gigantiskt dataspel och vi existerar bara i våra hjärnor.

På medveten nivå kan vi bara bestämma oss för vad vårt medvetna ska rikta sin uppmärksamhet på men vad vi i realiteten lägger märke, vad som faktiskt går in i vårt undermedvetna det sköter vår hjärna automatiskt och tur är väl det eftersom det är enorma informationsmassor. Det medvetna kopplas in när ny information ska bearbetas, det gamla går ju på autopilotläge. Talamus, dörrvakten till vårt medvetande,  är det filter som reglerar vad som är nytt och viktigt för oss och tar beslut om det ska bearbetas av vårt medvetande.  Vårt medvetande utvecklades sent i mänsklighetens historia och hos oss som individer är det först vid ca 6 års ålder som medvetandet är installerat.

Vi förtränger ständigt sånt som vi har mitt framför ögonen, oftast omedvetet.  Vårt undermedvetna kan processa upp till 200 000 gånger mer information samtidigt än vårt medvetna klarar av. Det medvetna begränsas till hjärnbarken som är ett tunt skikt som omger vår hjärna. Ca 15 miljarder nervceller kan koppla ihop sig till ett nytt nätverk på en bråkdel av en sekund. Medvetet tänkande slukar energi som tar på krafterna och låter oss tro att vårt förstånd regerar världen. Vårt medvetna slukar mer energi än en elitidrottares muskler vilket kan förklara trötthet och energitapp. Hjärnan vill därför klara sig på egen hand så mycket som möjligt utan inblandning av det medvetna. Andning och hjärtfrekvens och andra automatiska funktioner i vår kropp styrs genom hjärnstammen i vårt omedvetna sinne.

Vi lever ständigt i det förgångna. Allt vi uppfattar medvetet är minst en tredjedels sekund gammalt. Vi upplever inte fördröjningen. Det vi ser är till 99% från vårt minne och bara ca en procent tillkommer via sinnesorganen. Vår hjärna kan förfalska informationen på näthinnan och kan bortse från det som faktiskt finns därute. När vi ser på världen då går vår hjärna igenom vad som är det mest troligaste och betraktar världen genom dessa mallar. Halva hjärnan ägnar sig åt att bearbeta synintryck. Vilken information som är tillräckligt viktig för oss bestämmer sedan vår hjärna åt oss. Det omedvetna är specialiserat på nuet medan det medvetna kan resa i tiden. Vi kan minnas det förflutna och planera för framtiden. Men medan vi reser i tiden håller vårt omedvetna vakt så att vi kan gå, tugga tuggummi och prata i mobilen samtidigt som vi går över gatan.

Fri vilja?
Vi uppfattar ofta viljestyrka som att bara envetet bita ihop för att nå sitt mål men en lösning är att man måste blanda in omgivningen och förändra den på något sätt. Den andra lösningen är att ändra målet för sin uppmärksamhet. Vårt undermedvetna har tagit beslutet redan 6 sekunder innan ditt medvetna – och vi trodde på fri vilja. Se ett försök på:

http://www.youtube.com/watch?v=N6S9OidmNZM

Vårt undermedvetna gör beslut åt oss
Vårt undermedvetna styr våra beslut

Testa hur fördomsfull du är på den här webbplatsen som erbjuder en metod som demonstrerar skillnaden mellan medvetet och omedvetet mer övertygande än vad som varit möjligt med tidigare metoder. Denna nya metod kallas Implicita associationstestet (Implicit Association Test) och förkortas IAT.: https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/