Teamcamping

Tydliga mål är bäst

Teambuildning borde förbjudas” enligt psykologiforskaren Susan Wheelan.

Det saknas forskning på att forsränning eller bergklättring od. ökar produktiviteten menar Wheelan. Det som gruppen ska göra måste vara kopplat till arbetet för att påverka arbetet.

Susan Wheelan har i många år forskat på hur grupper utvecklas och hon har konstruerat en modell med fem faser som de flesta grupper går igenom. Hon jämför gruppens utveckling med en människas liv – från barndom till ålderdom.
1. Beroende (barn)
2. Konflikt (tonåring)
3. Struktur (ung vuxen)
4. Arbete (vuxen)
5. Upplösning (ålderdom)

Wheelan menar att man som grupp i första hand ska fokusera på den uppgift som ska lösas och därför så är hon emot teambuilding aktivitet som inte har att göra med teamets verksamhet överhuvudtaget.

Grupper som är mest effektiva och som jobbar med ett minimum av chefens inblandning befinner sig i den fjärde nivån, arbets fasen. Att ta gruppen till denna fas är en utmaning och som man antar att bara ca 20% av grupper i Sverige uppnår. Precis som Wheelan jämför gruppens utveckling med en människas så är det lilla barnet beroende av sin förälder – i arbetsgruppen är det chefen. Deltagarna förväntar sig här i beroende fasen kommando från chefshållet. Gruppen fokuserar mer på sociala frågeställningar -vill jag arbeta här etc. Chefen behöver en tydlig vision för att nå nästa fas – tonårstiden -konflikt fasen.

Konflikt fasen kommer efter att deltagarna har börjat känna trygghet i gruppen och diskuterar mål och roller. Gruppen börjar nu få sin egna vilja och är inte längre samma grupp som fanns vid starten. Visionen kan ändras. Om ni kommer igenom denna och chefen kan leda gruppen genom att alla har kännedom om vem som gör vad för att komma dit ni vill så inträder struktur fasen.

Sedan när gruppen arbetar mot tydligare mål så kommer arbets fasen där deltagarna vet vad och vem som gör det. Chefen kan luta sig tillbaks och leda mot visionen utan att styra i detalj, det fixa gruppen själv alldeles strålande. Nu är det bara att jobba på och hoppas slippa medelålderskris.

För att bygga effektiva team är tydliga mål det som funkar bäst. För att jobba effektivt tillsammans så behöver du egentligen inte gilla en enda person i ditt team. Enligt Wheelan så finns det bättre alternativ till effektivt teambyggande:

  1. Ha tydliga mål
    De formuleras med gruppen och alla ska förstå målen. T.ex 90% kundnöjdhet.
  2. Ge feedback
    på väg mot målet, inte bara när målet är nått.
  3. Träna i din miljö

Läs mer: Skapa effektiva team av Susan Wheelan.