Vedisk astrologi

Ett föredrag med Johan Andao om Vedisk astrologi:

Mer info –>

Johan Andao & Veda Aurum – En introduktion.

“Vem är jag, vilken roll i den här världen…”