Livsnödvändigt med fysisk beröring

Internationell forskning talar för att massage inverkar positivt på oro, smärta, självbild, kontakt- och interaktionsförmåga. Nära kontakt och beröring av huden är av betydelse för vår självuppfattning och formandet av vår kroppsbild, vilket är en viktig del i den egna identitets utvecklingen. För ganska många år sedan fanns det ett barnhem i Tjetjenien där barndödligheten …

Livsnödvändigt med fysisk beröring Read More »