Plågsamma ljudförsök

Häromdagen skulle jag ta tåget från Västerås station. Jag kom ifrån Sigurdsgatan och tog hissen upp till gångtunneln. Det dånade på långt håll av Straussvalser i rad. Gången var tom med folk, ja de drogliberalare individerna som brukar befinna sig i värmen här var försvunna. I och för sig var musiken klassisk men den höga ljudnivån och kanske även valseriet gjorde att jag inte direkt klassade det som lättlyssnat.

Däremot har lättlyssnad eller klassisk musik visat sig öka andelen tillfrisknande hos patienter som genomgått operationer.  I en studie i England delades patienterna in i två grupper där ena gruppen genomgick operation under lokalbedövning och ackompanjerad av musik. Den andra gruppen opererades utan musik. Efteråt mättes bl.a. deras ångestfrekvens enligt självskattning före och efter. Det visade sig att de som fick musik uppskattade sin ångestnivå ca 30% lägre än gruppen som opererades utan musik. Musiken bestod av klassisk och lättlyssnad musik som ex Vivaldi och Sinatra.

För några år sedan så använde man klassisk musik som skydd mot skadegörelse i Karlstad. Där lät kommunen i ett parkeringshus som var utsatt av skadegörelse och inbrott i bilar sätta upp högtalare med stillsam musik strömmande. Detta resulterade i att skadeverkan gick ner upp till 80 procent.