Personlighetsstil och enkla test

Vi har ju en egenhet att generalisera vår omvärld för att hantera den på ett begripligt sätt. Så även med människor och hur vi är om vi får tillhöra flocken… Personligheten kan förklaras vara våra känslor, tankar, beteenden och interaktionsmönster som vi har med oss och som är mer eller mindre konstanta över tid och i olika situationer.

Man skiljer på personlighetsstil och när denna blivit för mycket och socialt avvikande så är den en personlighetsstörning. Det finns dock ingen skarp gräns mellan de skillnader som är socialt accepterade eller som är avvikande.

Exempelvis personlighetstypen ambitiös och självsäker som är ett önskvärt personlighetsdrag i många platsannonser kan bli till personlighetsstörningen narcissistisk. Personlighetstypen oberäknelig och spontan blir till borderline när det blir en personlighetsstörning.

Läs mer på: http://web4health.info/sv/answers/psy-personality-overview.htm

Enkla test av din personlighetstyp

http://se.41q.com/
eller
http://www.psychologytoday.com/tests