Le och lev utan stress

Nu börjar en ny termin för oss som präglats av skolans kalender. Jag tänker på fd kollegor som nu står inför ett nytt läsår med allt vad det nu innebär med krav från alla håll, utifrån och innefrån. Blir smått stressad bara av tanken tills jag kommer på att jag inte är där, det är bara mina tankar. Le och lev utan stress blir dagens devis. Man ska skratta sig lycklig -med en liten modifiering av det gamla ordstävet. Ja, snarare le då eftersom man i en ny studie visar att leende, även framtvingade leenden påverkar oss positivt, både psykiskt och fysiskt. Det verkar stressreducerande och är bra för hjärtat.

Man ler när man känner sig bra men gäller även det omvända frågar man sig. Kan man må bättre av att le? Man menar faktiskt det i denna studie att även ett framkallat leende kan få oss att stressa ner vilket är bra för vår hälsa. Så när du står i kön en fredag eftermiddag på snabbköpet och alla köer bredvid går så mycket snabbare så bara – le.

Men vad är egentligen stress?

Stress- definintion (Selje)

Stress i den fysiologiska/medicinska meningen är psykisk och kroppslig uppvarvning när man behöver energi.

 

Akut stress
Akut stress syftar till att preparera kroppen för fysisk ansträngning med:
•    Att mobilisera energi
•    Minska känsligheten för smärta –lite får man tåla
•    Ökad blodkoagulation – och så lite plåster på
•    Minskad inflammation
•    Ökad tendens att hålla kvar vätska och koksalt i kroppen

Akut stress minskar kroppens reparationsförmåga vilket är ok i ett akut läge men leder till komplikationer om det ständigt upprepas. och för den långvariga stressen kännetecknas av som följer…

Långvarig stress
•    Långvarig stress leder på grund av försämring av reparationsförmågan till ökad känslighet i många kroppsorgan.
•    Bland de reparerande hormonerna ingår vissa könshormoner

Förmågan att reglera stress påslaget kan skadas av långvarig stress vilket kan göra att både broms och gaspådrag är på samtidigt, en viss konflikt i systemet uppstår.

Både reparationsfel och fel på regleringen av stresspåslaget kan ta lång tid att bota. Sådana fel förekommer vid:
•    Metaboliskt syndrom -omfånget på kroppen ökar, ja när magen växer utan att vara gravid.
•    Fibromyalgi
•    Kroniskt trötthetssyndrom
•    Kroniska smärtor
•    Depression
•    Utmattningssyndrom

Men det goda i kråksången är att reparationsförmågan kan stimuleras av gratis åtgärder såsom sömn, fysisk aktivitet, trevlig stimulans ofta av estetisk art och glöm inte- LEEEEEEE.

Le och lev