PSYCH-K med Rob Williams

Psychology of change
  av och med Rob Williams
PSYCH-K

PSYCH-K startade 1988 och användes I början främst för att behandla psykiska och känslomässiga hinder för lycka bland de individer som söker ett bättre liv. Såsom bättre självkänsla, relationer, välstånd samt hälsa och kropp. Det har ofta beskrivits som en psykologisk process som kan användas för att förbättra livet mentalt, känslomässigt och fysiskt. I över 20 år har det varit ett populärt verktyg för förändring utövat av lekmän och liksom personer inom vården.

Den ständigt ökande medvetenhet av andlighet i våra liv har blivit avgörande. Det faktum att många människor har upptäckt användningen av PSYCH-K för att påskynda sin andliga utveckling, har snabbt gjort att PSYCH-K har blivit den mest populära tillämpning av denna fantastiska metod för förändring. Därför är PSYCH-K idag  populärt och karaktäriseras mer som ett slags andlig process med psykologiska fördelar.

När vi har frid och lycka i våra egna liv, kommer vi att få mer frid och lycka i världen. När du ändrar dig, ändrar du världen!
Rob Williams
Upphovsman PSYCH-K ®

 

 

Här följer en föreläsning av Rob Williams uppdelat i åtta filmsnuttar.

En människa är en del av det hela, kallas av oss ” universum” en del begränsad i tid och rum. Han upplever sig själv, sina tankar och känslor som något avskilt från resten, ett slags optisk illusion av sitt medvetande . Denna villfarelse är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och tillgivenhet för ett fåtal personer närmast oss. Vår uppgift måste vara att frigöra oss från detta fängelse genom att vidga vår cirkel av medkänsla till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i sin skönhet. Ingen kan uppnå detta helt, men strävan efter en sådan prestation är i sig en del av frigörelsen och en grund för den inre säkerheten. (Albert Einstein)

Psykologisk Kinesologi

PSYCH-K innebär Psykologisk Kinesologi. Våra tankar påverkar oss väldigt mycket. Men det är inte bara våra medvetna tankar som påverkar oss utan det gör i väldigt stor utsträckning även våra undermedvetna tankar. Det är anledning till varför det inte alltid är möjligt att bara tänka positivt, affirmera och bestämma sig på medveten nivå att skapa en varaktig förändring. Vi har nog alla stött på patrull när vi försökt oss på detta. Eftersom orsaken till att du inte tror på dig själv eller anledningen till att du är rädd för något finns i det undermedvetna sinnet är det just där som förändringen behöver göras. PSYCH-K är ett effektivt och snabbt sätt eftersom det är en metod som lär oss att åstadkomma förändringar i det undermedvetna och som gör det möjligt att sluta motarbeta oss själva. Det är ett praktiskt och användbart verktyg som kan tillämpas inom många olika områden från organisationsutveckling till personlig utveckling. Och kombinerat med andra terapimetoder är det väldigt effektivt för att få tillstånd den förändring du vill ha i ditt liv.

PSYCH-K har utvecklats av Dr Robert M. Williams efter många år av att inte nå de resultat han ville uppnå genom sin psykoterapiutövning. Processen i PSYCH-K sker genom muskeltestning för att direkt kommunicera på den undermedvetna nivån. Detta tillsammans med vissa frågor från facilitatorn i en process som kopplar ditt medvetna sinne och ditt undermedvetna till att arbeta tillsammans. PSYCH-K får hela hjärnan att samarbeta för önskat resultat.

PSYCH-K Free your Mind