När rädslan blir fobi

När rädslan blir mycket stark och får mer orimliga proportioner så talar man om fobier. Detta drabbar mellan 10-15% av befolkningen. Bearbetningen av fobin är oftast att stegvis närma sig det man håller sig ifrån på olika sätt, exponering.

Social fobi: Rädsla i eller inför sociala situationer.
Agorafobi: Rädsla för offentliga platser, speciellt vid trängsel.
Emetofobi: Rädsla för att kräkas.
Erytofobi: Rädsla för att rodna.
Amaxofobi: Rädsla för att köra bil.
Hypokondri: Rädsla för att bli sjuk.
Aerodromofobi: Rädsla för att flyga.
Arachnofobi: Rädsla för spindlar.
Zoofobi: Rädsla för djur.
Klaustrofobi: Rädsla för trånga utrymmen.

Ovanliga fobier:
Aikmofobi: Rädsla för vassa och spetsiga föremål.
Agyrofobi: Rädsla för att korsa en väg.
Anthofobi: Rädsla för blommor.
Charophobi: Rädsla för att dansa.
Coulrofobi: Rädsla för clowner.
Nomofobi: Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt.
Osmofobi: Rädsla för lukter.
Phobofobi: Rädsla för fobier.
Spectrofobi: Rädsla för speglar och den egna spegelbilden.
Tetrafobi: Rädsla för siffran 4. Denna fobi är särskilt utbredd i många asiatiska länder, där orden för 4 och död ofta är mycket lika varandra.

Läs mer på:
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=163&fobier


http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Specifik-fobi/

http://blog.createlife.se/wp-admin/post.php?post=2445&action=edit