Fobi

Komma över fobi
Alla fobier är inlärda och kan därför också läras bort. 10-15 % av alla människor lider av någon sorts fobi som kan vara t.ex. rädsla för höjder, spindlar, ormar, träffa folk.

Med hypnos kan man gå igenom fäljande fyra steg för att närma sig rädslorna och omprogrammera mindet.

1. Förstå varför och hur fobin uppstod.

2. Lär dig vad som driver din fobi

3. Få kunskap för att släppa rädslan och veta att du är befriad från den.

  • Positiva affirmationer och suggestioner
  • Distraherade omständigheter
  • Visualisering – föreställ dig själv lyckad och att du nu är utan fobi

4. Lär specifika tekniker för att säkerställa att rädslan är ersatt, permanent.

  • Exponering i tio steg, från 1-10 steg för att gradvis utsätta sig för situationer man känner obehag inför där 10 ger högsta ångestnivån.
På hugget
Vem är mest rädd?