Dominerar höger eller vänster hjärnhalva?

Dominerar höger eller vänster hjärnhalva? Åt vilket håll snurrar ballerinan?
Vi ser ofta ballerinan snurra åt ett håll beroende på vilken hjärnhalva som är dominerande. Med övning och hjärnkraft kan du få henne att snurra åt andra hållet.
Om du tänker på någon beräkning, schema ed så snurrar hon moturs. tänker du på något kreativt så snurrar hon medurs.

Snurrar ballerinan med-eller moturs?
Titta en stund på ballerinan så ser du hur hon byter håll…

Dominant Höger hjärnhalva (medurs)
Intuitiv
Ser i Bilder och Symboler
Ickelinjär
Helhetsyn
Slumpmässig
Abstrakt
Nuvarande och framtida
Filosofi och religion
Tror
Uppskattar
Rumsuppfattning
vet objektfunktionen
Fantasi baserad
Presenterar möjligheter
Häftig
Risktagande

Dominant Vänster hjärnhalva (moturs)
Logisk
Numerisk
Linjär
Rationell
Analytisk
Konkret
Objektiv
Ser Detaljer
Sekvensiell
Ord och språk
Nuvarande och tidigare
Matematik och naturvetenskap
Kan förstå
Veta
Ordning / mönster uppfattning
Verklighets baserad
Strategisk

Denna dominans har inverkan på yrkesval, karriär, val av hobbys, vänner mm.

FACIT – Här får du hjälp att se henne snurra åt andra hållet.