Påminn dig ständigt om vad du verkligen vill

Påminn dig ständigt om vad du verkligen vill

Bara en sak registreras i det undermedvetna: upprepad tillämpnings metod. Vad du tränar är vad du manifesterar.
- Fay Weldon

De flesta av oss vill ha mer pengar men vårt undermedvetna ser ofta pengar som en bristvara. Vi har programmerats att uppfatta brist på grund av tidigare konditionering och eller uppfostran. Så kanske vi har tron att  det är svårt att tjäna pengar eller att livet är en kamp. Om vi vill ha mer pengar , måste vi påminna oss själva om att det istället finns rikligt med pengar.

Många självhjälps gurus berättar för den nya studenten att de ska få en sedelklämma och alltid hålla en 500 kronors sedel på utsidan av klämman. De får bara ha en tjuga eller två inuti men i deras ögon ser och känner de kraften i det undermedvetna som plockar upp bilden av femhundrasedeln. Detta skapar en illusion av att där är rikligt med pengar. Vilket sedan bildar en bekräftelse i det undermedvetna och som kommer att automatiskt påverka det medvetna sinnet att dra till sig fler.

Du kan göra detta med alla möjliga situationer i ditt liv. Sätt upp bilder sådant du vill ha in i ditt liv, hus, bilar,  resmål etc. och boosta kraften i det undermedvetna. Skapa din vision board, sätt upp bilder på din dator, badrumsspegeln och skrivbordet på jobbet. Med en tydlig bild av det du söker, kommer ditt undermedvetna tyst men kraftfullt påverka och vägleda dig mot dessa önskningar.

Kraften i ditt undermedvetna

Ju mer intensivt vi känner angående en idé eller ett mål , desto mer kommer idén som ligger djupt begravd i vårt undermedvetna att leda oss på vägen till sin fullbordan.
- Earl Nightingale

Om du är en av dem som tycker att ditt liv oftast är en ständig kamp så ska du veta att du kan vända denna situationen genom att utnyttja kraften i ditt undermedvetna Du behöver inte nöja sig med att ständigt sabotera för dig själv för att ge ett dystert och oinspirerat liv och leverne.

Man skulle kunna likna det undermedvetna med en gigantisk hårddisk på en dator. I stort sett allt du ser, hör, luktar, smakar, erfar, lär dig och tänker kommer att lagras i denna interna hårddisk. Den har en enorm kapacitet och lagrar även det förflutnas arkiv med sådant som du kanske inte är medveten om.

Det undermedvetna kan också påverka handlingar. Upp till 90 % av ditt yttre beteende körs med det undermedvetna programmet, särskilt i stressande situationer. På en daglig basis , får du tillgång till ditt undermedvetna när du gör saker med autopiloten på som t.ex. kör bil eller cyklar.

Ditt undermedvetna har inte någon analytisk förmåga .utan det lagrar helt enkelt vad det matas med som sedan antingen ger tillbaka information som begärs av det medvetna sinnet eller påverkar det medvetna sinnet baserat på vad den har lagrat där. Man skulle kunna säga skit in, skit ut. Så för att få ut mer av den outnyttjade kraften i det undermedvetna så måste du börja mata det bra info.

Om du aldrig har försökt ta tillvara denna makt eller ens hört talas om det så är det dags att göra något:

- Påminn dig ständigt om vad du verkligen vill
- Tillåt det undermedvetna att fokusera på varför du önskar det du gör
- Undvik att låta negativa influenser stå i vägen
- Tillgång till kreativa kanaler

Rikta in Medvetandet mot överflöd

Rikta in Medvetandet mot överflöd

Vårat undermedvetna har ingen humor , kan inte dra några skämt och kan inte skilja mellan verklighet och en tänkt tanke eller bild. Vad vi hela tiden tänker på kommer så småningom att manifesteras i våra liv.
- Robert Collier

Att göra detta skiljer sig från föregående tips eftersom det innebär att använda interna metoder för att utnyttja kraften i det undermedvetna. De flesta människor fokuserar på det negativa eller brister de upplever. Och precis som det undermedvetna kan påverka medvetandet kan det motsatta inträffa men med större resultat.

Kom ihåg att det undermedvetna inte analyserar eller filtrerar informationen för att bli på ett sätt. Om allt det blir är tankar om hur pank du alltid är, hur mycket du hatar ditt jobb eller att din sambo vänsterprasslar när de är 20 minuter sena från jobbet så kommer det att ge tillbaka denna negativitet när du inte tänker på det.

Anpassa istället medvetandet till överflöd genom att programmera om dig själv med föreställningar som är positiva. Ett sätt som du också kan göra det på är genom att utforma dina tankar som frågor. Istället för att klaga hur pank du är så frågar du  hur kan jag tjäna mer pengar eller gör det ännu mer konkret hur kan jag göra 5000 den här månaden? Ditt undermedvetna kommer inte att matas med orden pank eller dålig.  Istället kommer det att matas med tjäna mer pengar.

Energimedicin

Energimedicin är framtidens medicin eftersom den dels är ofarlig och dels mycket verksam. Det innebär tillförsel av energi och vibrationer i olika former. Dessa kan vara i form av ljud som helande sång och ljud.

Sång har många hälsofördelar såsom att det:

 • Minskar stress och förbättrar humöret.
 • Sänker blodtrycket.
 • Stärker immunförsvaret
 • Förbättrar andningen
 • Minskar upplevd smärta
 • Förbättrar känsla av rytm
 • Främjar lärande hos barn
 • Skapar trösterika minnen
 • Främjar kommunal sammanhållning
 • Ger tröst
 • Motiverar och stärker

Ljud kan påverka frekvenser av hjärnvågor och främjar välbefinnandet.

Tillförsel av energi och vibrationer kan ske i form av biofotoner genom healing som alla människor kan ge…och ta emot. Ljusenergi genom sol och dagsljus, UV-ljus och infrarött ljus. Och energi genom mat! Mat är som bekant  livsviktigt för oss men kan ge biverkningar i för höga doser och allt för ensidig sammansättning.

Med hjälp av akupunktur, zonterapi, akutryck, magnet på akupunktur punkter kan energin och energiströmmen i kroppen regleras. Dessa metoder har prövats och utarbetats under lång tid i människlighetens historia. Nyare metoder är sån´t som har kvant som prefix som kvantmedicin. Här sänder man in rätta frekvenser in i kroppen efter avläsning av den sjuka där sjukdom och bakterier härjar.

Medvetandet och det undermedvetna styr både nervsystemet och hormonsystemet. Visualisering som tillämpas framförallt inom hypnos har visat sig i experiment ge bl.a. fördubbling av mördarceller på få timmar. Som självhealing är visualisering ett fantastiskt redskap genom t.ex självhypnos.

Magneter är läkande och magnetfältteknologi speedar upp de mest basala kemiska reaktionerna i kroppen  och ökar de normala processerna. Syre och näringsämnen transporteras raskt in och avfallsprodukter slängs ut lika snabbt. Skadad väv byggs snabbare upp.

Med statiska magneter som sätts på olika ställen på kroppen styrks energiströmmen i kroppens meridianer vid placering på akupunkturpunkter. Detta ökar även aktiviteter av enzymer som är – liv.

Gå med i en kör, det är hälsofrämjande på många sätt!

Sångfakta från Encyclopedia of Entertainment

Carsten Vagn-Larsens föredrag om energimedicin på:


Emotioner

Dr. Masuru Emoto visar att mänskliga emotioner kan påverka vatten molekyler.

Emoto har specialicerat sig på hur vattenmolekyler påverkas av den energi som ord och meningar frambringar. Människan består av ungefär 70% vatten så överfört till oss så påverkas vi antagligen också som riset i följande experiment:

I barnprogrammet Fablernas värld sjunger Ugglan djuren har väl också känslor. Dr Emotos försök med vatten och ris visar på hur ord påverkar vattnets och risets känslor. Det är många diskussioner om iskristall försöken som har varit svåra att återupprepa men ris experimentet har upprepats i oberoende försök med samma resultat var gång.

På engelska finns både orden emotions och feelings som kan skapa förvirring. Vissa översätter det rakt av med känslor. Emotion är sinnesrörelser som skapar känslorna feelings. Känslorna är återkoppling på sinnesrörelserna (emotionerna) som är svaret på en erfarenhet, tolkning  eller uppfattning av en situation. Vad är känslor? Vad är dom till för? Du har säkert en enkel och rak förklaring på vad ett strykjärn är men vad är känslor? Vi tar en bil och mätarna instrumentpanelen. Där visar t.ex oljelampan att det behöver fyllas på olja, temperaturlampan indikerar att vattennivån är oroväckande låg etc. Detsamma är det med våra känslor, de är där för att vi ska respondera på dem.

Ilska indikerar att det som hänt eller händer mig inte är rättvist. Är jag frustrerad är det indikation på att det jag gör inte fungerar. Känsla av skuld kan vara att jag är orolig för att jag gjorde något orättvist mot någon annan osv.

Vad gör man med känslorna då? Svara på dom som på bilens varningslampor. För ilskan så bli mer självsäker och påstridig. Se på situationen från ett mindre personligt perspektiv och ur en mer objektiv synvinkel. Frustrationen kräver kreativitet och försök något annat, uppenbarligen fungerade inte den gamla strategin. Skuldkänslan bearbetas genom att göra bot, förlåt dig själv och se på det som hänt som en läxa som du skulle lära något av osv.

Tanke är medlet för förändring
Fantasi är det bränsle som flyttar den
Emotioner är superladdning som kommer att driva den dit snabbare

Du kan inte starta ett nytt kapitel i ditt liv om du fortsätter att läsa om föregående kapitel…

 

Väg orden

 

 

 

 

 

 

Drömmar

Drömmar rör alla sidor av livet och genom våra drömmar kan vi lära känna mer om oss själva och vårt inre liv.

Tolkning av drömmar är kungsvägen till kunskap om sinnets omedvetna aktiviteter. (Freud ur Drömtydning)

Drömmar kan var och en förstå utan någon tolkning men i exempelvis drömgrupp enligt Ullman som vi använder oss av i Symbolterapi är rena hälsoarbetet! Genom drömmen får vi viktiga signaler om känslor, tillgång till undermedvetna önskningar, utmaningar och den längtan vi bär. Vi utmanas hela tiden av att hålla balansen i livet mellan blickar inåt genom exempelvis intressera för sina drömmar och motbalanserar mot det yttre, utåtriktade livet med krav och ansvars tagande. Drömmen kan vara bron för att skapa denna balans.

Drömmar är av olika art, mardrömmar, sanndrömmar eller den telepatiska drömmen. Den lucida drömmen är när man drömmer och inser att man drömmer. De flesta drömmer i färg  och alla människor drömmer varje natt faktiskt. Men nu är det säkert så att du också upplevt att nattens drömmar försvunnit i glömsketräsket. Närmare uppvaknandet har vi större chans att komma ihåg drömmen. Man drömmer i REM-fasen och nu har forskningen kommit på att man drömmer även i non-REM fasen som är viktigt och där är tydligen drömmarna mer positiva . Om sömnen är på alfa-nivån (8-12Hz) då kommer vi ihåg drömmen eller på theta-nivån (4-7Hz) och då kommer vi inte ihåg drömmen.

Drömmar

 • återskapar i bildform den yttre och inre världen i försök att få ordning och förståelse
 • lockar fram minnen och förträngda upplevelser
 • kan ha en läkande och helande verkan
 • kan bidra till att lösa problem av något som engagerar
 • kan vara gränsöverskridande

Högra hjärnhalvan med bilder är den aktiva delen som kommer till liv när vi drömmer. Drömmens funktion kan vara känslomässig läkning, att reparera relationer till andra. Var dröm vi kommer ihåg kan ge en emotionell upplevelse. Drömmar kan utlösas av vad som skett dagen innan, s.k. dagsrester.

Gammalt och i olika kulturer har drömmar setts som ett övernaturligt budskap från gudarna. De tyska filosoferna Johan Fichte, Friedrich Schelling mfl. utvecklade senare insikten om det medvetna. Freud fortsatt med detta i sitt verk Drömtydning.

Freud menade att önskningar ofta omedvetna och av sexuell art kom till uttryck i drömmen. Freuds lärjunge Jung gick ett eget spår utifrån Freuds teori. Enligt Freud ville drömmen dölja medan Jung tolkade det som att drömmen ville avslöja.

Jung har sin egen teori om det kollektiva omedvetnas struktur. Skuggan som är sidor av personligheten som trängts bort. Hos män det feminina elementet Anima och hos kvinnor det maskulina elementet Animus.

Ullmans tre-stegs strategi för att komma ihåg drömmar
I själva insomningsögonblicket säga till sig själv att minnas drömmen.
1. Vänd dig inåt när du vaknar, ligg stilla och återskapa drömmen.
2. Skriv ner drömmen
3. Rädda drömmen eller delar av den.

Det inte är farligt att arbeta med drömmar men däremot farligt att inte göra det.

drömtillvaro

Drömmen ger oss en fördjupad förståelse för mening och innehåll i livet.

 

Länktips:
Ullman, Montigue: Använd dina drömmar

Psykologisk Kinesologi

PSYCH-K innebär Psykologisk Kinesologi. Våra tankar påverkar oss väldigt mycket. Men det är inte bara våra medvetna tankar som påverkar oss utan det gör i väldigt stor utsträckning även våra undermedvetna tankar. Det är anledning till varför det inte alltid är möjligt att bara tänka positivt, affirmera och bestämma sig på medveten nivå att skapa en varaktig förändring. Vi har nog alla stött på patrull när vi försökt oss på detta. Eftersom orsaken till att du inte tror på dig själv eller anledningen till att du är rädd för något finns i det undermedvetna sinnet är det just där som förändringen behöver göras. PSYCH-K är ett effektivt och snabbt sätt eftersom det är en metod som lär oss att åstadkomma förändringar i det undermedvetna och som gör det möjligt att sluta motarbeta oss själva. Det är ett praktiskt och användbart verktyg som kan tillämpas inom många olika områden från organisationsutveckling till personlig utveckling. Och kombinerat med andra terapimetoder är det väldigt effektivt för att få tillstånd den förändring du vill ha i ditt liv.

PSYCH-K har utvecklats av Dr Robert M. Williams efter många år av att inte nå de resultat han ville uppnå genom sin psykoterapiutövning. Processen i PSYCH-K sker genom muskeltestning för att direkt kommunicera på den undermedvetna nivån. Detta tillsammans med vissa frågor från facilitatorn i en process som kopplar ditt medvetna sinne och ditt undermedvetna till att arbeta tillsammans. PSYCH-K får hela hjärnan att samarbeta för önskat resultat.

PSYCH-K Free your Mind

Kvantfysik och healing- vad är kopplingen?

Kvantfysik och healing- vad är kopplingen? Deepak Chopra menar att med vår nuvarande förståelse av universum består detta fysiska universum av energi och information. Där finns det objekt, det finns områden av energi och information. Och om du går till en mycket grundläggande nivå av aktivitet i naturen, ser du att naturen är en diskontinuitet. Vilket även betyder att vår perceptuella upplevelse av universum är kontinuerlig, i själva verket sker “på” och “av” med ljusets hastighet. Vi vet vad som finns i “på:et” i universum. Det är energi och information. Vi använder detta i vår teknik t.ex när vi använder mobiltelefoner eller surfa på Internet eller skickar e-post.

Men om man fördjupar frågan av vad som finns i “off”? Vad finns mellan de två “ons” i diskontinuiteten?

Och många människor i kvantfysik världen inser eller tänker sig att diskontinuitet är medvetandet självt dvs. att medvetandet inte är en biprodukt av evolutionen som även föreslagits. Eller för den delen, ett uttryck för våra hjärnor, även om det uttrycker sig genom våra hjärnor. Men medvetandet är den gemensamma grunden för existensen som i slutändan skiljer i rymd, tid, energi, information och materia. Och samma medvetande är ansvarigt för våra tankar, våra känslor och emotioner, för våra beteenden, för våra personliga relationer, för våra sociala interaktioner, för de miljöer som vi befinner oss i och för vår biologi. Med andra ord är medvetandet den gemensamma grunden som skiljer allt som vi kallar verkligheten, inklusive observatören och föremål för vår observation. Och detta är en mycket djupare förståelse för medvetande som kommer som ett resultat av några insikter från kvantfysikens värld.

Alla är inte överens om denna teori. I själva verket finns ett antal forskare som fortfarande är bundna till det gamla paradigmet, vilket innebär att materien är den väsentliga verkligheten och att medvetandet är anti-fenomenet.

Men även att förklara enkla saker såsom exempelvis; Hur uppfattas färg? Hur tänker du? Hur ser du bilder i medvetandet eller hör ljud i medvetandet? inser du nog att detta inte kan förklaras av någon reduktionistisk modell. När du upplever ett ljud eller en färg eller en smak eller en lukt är aktiviteten i hjärnan bara en mängd av information som slår på och av. Men hur blir dom här informationen till fysisk verklighet och var sker det?

Om du förstår denna modell av kvantfysik, då blir det uppenbart att vi inte är i den fysiska världen. Den fysiska världen är i oss. Vi skapar den fysiska världen när vi uppfattar den, när vi observerar den. Och vi skapar även denna erfarenhet i vår fantasi. Och när jag säger “vi”, menar jag inte den fysiska kroppen eller hjärnan, utan en djupare domän medvetande som uppfattar, styr, konstruktioner och faktiskt blir allt som vi kallar fysiska verkligheten.

Detta är en modell som håller på att utforskas av vissa akademiska forskare inom neurovetenskap och även när det gäller kvantfysik. Men det är också en modell som undersöktes av de stora vise och siare, av vilka några var författarna till Bhagavad Gita själv avslutar Deepak Chopra.

Quantum Healing By Deepak Chopra (1/3), bara låt filmen gå så fortsätter den i del 2 och 3.

 

Quantum Healing with Dr. Lo

 

Universum består av energi och information

Universum består av energi och information

 

 

Stroke-inside

Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor fick chansen att undersöka stroke-inside när hon själv råkade ut för en stroke. En morgon på väg till arbetet vid dr. Francine Benes laboratorium vid Harvard psykiatriska fakultet upplevde hon hur vänstra hjärnhalvan slutade fungera och höger hjärnhalva tog kommando. I TED föreläsningen beskriver hon förloppet faktamässigt, känslofyllt och med stor humor. Ge dig tid att se hennes föreläsning!

Höger hjärnhalva är mindfulness- här och nu. Den tänker i bilder, lär sig genom kroppens rörelser. Information i form av energi strömmar in genom våra sinnen, lukt, syn, hörsel, smak och känsel. Jill menar att detta energiväsen är länkad till energin runtomkring mig, genom högra hjärnhalvans medvetande. Vi är alla energiväsen länkade till varandra genom våra högra hjärnhalvors medvetenhet som en enda stor familj. Det är väl vad Jung kallar det kollektiva medvetandet. Vi är alla syskon på denna planet och här för att göra världen till en bättre plats att vara på. Här är vi perfekta, hela och vackra.

Jill beskriver vänster hjärnhalva som en helt annan plats. Den vänstra hjärnhalvan tänker linjärt och metodiskt, det handlar om det förflutna och om framtiden. Denna del är gjord för att ta in nuets kolossala collage och ur det välja ut detaljer i långa rader för att kategorisera och sortera alla denna information, och även associera den med allt i det förflutna som vi någonsin lärt oss. Och även projicera det till framtiden med alla våra möjligheter. Vänster hjärnhalva tänker i språk. Det är det ständiga tjattret som länkar mig och min inre världen till den yttre världen.

Efter sin åtta år långa återhämtning ser hon lite annorlunda på livet och ställer frågan:

“Så vilka är vi? Vi är livskraften i universum, liv med fingerfärdighet och två kognitiva hjärnor. Vi har kraften att ögonblick för ögonblick välja vilka och hur vi vill vara i denna värld. Här och nu kan jag kliva in i min högra hjärnhalvas medvetande där vi “är”. Jag är livskraften i universum, jag är livskraften hos de 50 tusen miljarder vackra och geniala molekyler som utgör min form. Jag är ett allt som är. Eller så kan jag välja att kliva in in min vänstra hjärnhalvas medvetande, där jag blir en egen individ, separerad från livsflödet, separerad från er. Jag är dr. Jill Bolte Taylor, intellektuell, neuroanatom. Dessa är de “vi” som finns inuti mig. Vilken skulle du välja? Vilken väljer du? Och när? Jag tror att ju mer tid vi använder till att välja att köra de djupa inre-frid-kretsarna i våra högra hjärnhalvor, desto mer frid kommer vi att projicera ut i världen och desto mer fridfull kommer vår planet att bli.”

Jag håller med Jill att det är en idé värd att sprida. Vad tycker du?

Passa på att öva Mindfulness nu under semestern

Mindfulness eller medveten närvaro gör dig mer fokuserad och avslappnad där du är. Kanske är det ett nytt sätt för dig att se på världen eller så blir du påmind nu i semestertider det du påbörjade tidigare i ditt liv.

En förgrundsgestalt för begreppet mindfulness skapades för mer än 30 år sedan av  Jon Kabat-Zinn, PhD vid University of Massachussetts i USA. Det var ett  mindfulnessbaserat träningsprogram (MBSR) för kroniskt sjuka patienter och ett program som inspirerats av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Han definierar det som uppmärksamhet i nuet, med avsikt, utan att döma eller värdera. Resultat av forskning på mindfulness baserade aktiviteter visar att det leder till bl.a minskad stress, större lugn, ökad livskvalité, ökad empati, minskad ångest och oro, mindre smärta, lägre blodtryck och ett stärkt immunförsvar. Meditation och yoga är ett par delar som tränar oss i mindfulness. Kabat-Zinn radar upp sju viktiga attityder i både mindfulness och i våra liv; icke-dömande, tålamod, nybörjarsinne, tillit, icke-strävan, acceptans och släppa taget. Det finns bara ett nu. Igår har redan passerat och imorgon har inte inträffat ännu.

Enkla övningar som kan utföras på badstranden eller under paraplyet:

Träna uppmärksamhet i nuet
Ät en färsk, kanske solmogen frukt och var fokuserad på upplevelsen av att äta den. Upplev hur frukten smakar, känns och doftar. Dina tankar kommer förre eller senare att vandra iväg med din uppmärksamhet men när du blir medveten om detta så gå tillbaks till upplevelsen av frukten. Det här kan te sig frustrerande i början när uppmärksamheten hela tiden drar iväg ifrån det som står i fokus; fruktätandet. Så är det och det är helt OK eftersom vårt sinne funkar så men som alltid med träning så går det bättre och lättare för var gång.

Tre medvetna andetag
Ta dig tillbaks till nuet i ett nafs genom denna övning. Passa på när du står i en kö i bilen eller affären. Andningen är en bra start för att bli närvarande och vi har den med hela livet var vi än befinner oss. Utan att tänka på andningen så utforska olika fysiska upplevelser som näsan, bröstet eller magen. Känn helheten i andningen, in och ut och pausen emellan.

Minut andningsövning

 • Sitt eller ligg bekvämt och blunda.
 • Rikta din uppmärksamhet mot det som pågår inom dig:
 • Vilka tankar dyker upp, vad upplever du, tänker du på något som hänt tidigare eller är det något i framtiden som du planerar eller oroar dig för?  Vilka känslor upplever du just nu, hur känns det i kroppen…?
 • Rikta din uppmärksamhet på andningen och upplevelsen av din andning i kroppen men utan att försöka kontrollera andningen.
 • Fokusera på hur det känns i magen, upplev hur den nedre delen (diafragman) höjer sig när du andas in och hur den sänker sig när du andas ut. Om du är stressad blir det mer av bröstandning och andningen upplevs högre upp i bröst och axlar. Om du ligger ned kan det vara lättare att få tag i bukandningen om du är ovan.
 • Utöka din uppmärksamhet till hela kroppen, kroppshållning,  ansikte och kontakten med det underlag du sitter eller ligger på.
 • Gör övningen 1-5 minuter

 Sittande meditation
Sitt bekvämt med en god hållning. Välj en avsikt med din stund. Uppmärksamma hur sinnet far iväg men för var gång bara för tillbaks uppmärksamheten till din avsikt. I olika meditationstekniker använder man metodljud som är personliga Ett universellt ljud är AumAum.svg .

 Gående meditation
Gå lugnt i cirkel, fram och tillbaks på en plätt eller t.ex. utefter strandkanten. Denna meditation gör du för att träna en öppen och accepterande uppmärksamhet på ditt nu. Gå gärna barfota och upplev marken, fukten, ytan och värmen. Även i vardagliga situationer passar denna form av meditation i exempelvis affären när du drar omkring på din kundvagn eller när du är på väg till någon eller något.

Mediterande på rad

Mediterande på rad

Mer om Mindfulness
Mindfulness med Jon Kabat-Zinn. Youtubeklipp med en föreläsning på och för Google. 1:12:05

Mindfulness Research Guide- mer om forskning på mindfulness.