Universum består av energi och information

Kvantfysik och healing- vad är kopplingen?

Kvantfysik och healing- vad är kopplingen? Deepak Chopra menar att med vår nuvarande förståelse av universum består detta fysiska universum av energi och information. Där finns det objekt, det finns områden av energi och information. Och om du går till en mycket grundläggande nivå av aktivitet i naturen, ser du att naturen är en diskontinuitet. Vilket även betyder att vår perceptuella upplevelse av universum är kontinuerlig, i själva verket sker “på” och “av” med ljusets hastighet. Vi vet vad som finns i “på:et” i universum. Det är energi och information. Vi använder detta i vår teknik t.ex när vi använder mobiltelefoner eller surfa på Internet eller skickar e-post.

Men om man fördjupar frågan av vad som finns i “off”? Vad finns mellan de två “ons” i diskontinuiteten?

Och många människor i kvantfysik världen inser eller tänker sig att diskontinuitet är medvetandet självt dvs. att medvetandet inte är en biprodukt av evolutionen som även föreslagits. Eller för den delen, ett uttryck för våra hjärnor, även om det uttrycker sig genom våra hjärnor. Men medvetandet är den gemensamma grunden för existensen som i slutändan skiljer i rymd, tid, energi, information och materia. Och samma medvetande är ansvarigt för våra tankar, våra känslor och emotioner, för våra beteenden, för våra personliga relationer, för våra sociala interaktioner, för de miljöer som vi befinner oss i och för vår biologi. Med andra ord är medvetandet den gemensamma grunden som skiljer allt som vi kallar verkligheten, inklusive observatören och föremål för vår observation. Och detta är en mycket djupare förståelse för medvetande som kommer som ett resultat av några insikter från kvantfysikens värld.

Alla är inte överens om denna teori. I själva verket finns ett antal forskare som fortfarande är bundna till det gamla paradigmet, vilket innebär att materien är den väsentliga verkligheten och att medvetandet är anti-fenomenet.

Men även att förklara enkla saker såsom exempelvis; Hur uppfattas färg? Hur tänker du? Hur ser du bilder i medvetandet eller hör ljud i medvetandet? inser du nog att detta inte kan förklaras av någon reduktionistisk modell. När du upplever ett ljud eller en färg eller en smak eller en lukt är aktiviteten i hjärnan bara en mängd av information som slår på och av. Men hur blir dom här informationen till fysisk verklighet och var sker det?

Om du förstår denna modell av kvantfysik, då blir det uppenbart att vi inte är i den fysiska världen. Den fysiska världen är i oss. Vi skapar den fysiska världen när vi uppfattar den, när vi observerar den. Och vi skapar även denna erfarenhet i vår fantasi. Och när jag säger “vi”, menar jag inte den fysiska kroppen eller hjärnan, utan en djupare domän medvetande som uppfattar, styr, konstruktioner och faktiskt blir allt som vi kallar fysiska verkligheten.

Detta är en modell som håller på att utforskas av vissa akademiska forskare inom neurovetenskap och även när det gäller kvantfysik. Men det är också en modell som undersöktes av de stora vise och siare, av vilka några var författarna till Bhagavad Gita själv avslutar Deepak Chopra.

Quantum Heaing med Dr. Lo