Drömmar

Drömmar rör alla sidor av livet och genom våra drömmar kan vi lära känna mer om oss själva och vårt inre liv.

Tolkning av drömmar är kungsvägen till kunskap om sinnets omedvetna aktiviteter. (Freud ur Drömtydning)

Drömmar kan var och en förstå utan någon tolkning men i exempelvis drömgrupp enligt Ullman som vi använder oss av i Symbolterapi är rena hälsoarbetet! Genom drömmen får vi viktiga signaler om känslor, tillgång till undermedvetna önskningar, utmaningar och den längtan vi bär. Vi utmanas hela tiden av att hålla balansen i livet mellan blickar inåt genom exempelvis intressera för sina drömmar och motbalanserar mot det yttre, utåtriktade livet med krav och ansvars tagande. Drömmen kan vara bron för att skapa denna balans.

Drömmar är av olika art, mardrömmar, sanndrömmar eller den telepatiska drömmen. Den lucida drömmen är när man drömmer och inser att man drömmer. De flesta drömmer i färg  och alla människor drömmer varje natt faktiskt. Men nu är det säkert så att du också upplevt att nattens drömmar försvunnit i glömsketräsket. Närmare uppvaknandet har vi större chans att komma ihåg drömmen. Man drömmer i REM-fasen och nu har forskningen kommit på att man drömmer även i non-REM fasen som är viktigt och där är tydligen drömmarna mer positiva . Om sömnen är på alfa-nivån (8-12Hz) då kommer vi ihåg drömmen eller på theta-nivån (4-7Hz) och då kommer vi inte ihåg drömmen.

Drömmar

  • återskapar i bildform den yttre och inre världen i försök att få ordning och förståelse
  • lockar fram minnen och förträngda upplevelser
  • kan ha en läkande och helande verkan
  • kan bidra till att lösa problem av något som engagerar
  • kan vara gränsöverskridande

Högra hjärnhalvan med bilder är den aktiva delen som kommer till liv när vi drömmer. Drömmens funktion kan vara känslomässig läkning, att reparera relationer till andra. Var dröm vi kommer ihåg kan ge en emotionell upplevelse. Drömmar kan utlösas av vad som skett dagen innan, s.k. dagsrester.

Gammalt och i olika kulturer har drömmar setts som ett övernaturligt budskap från gudarna. De tyska filosoferna Johan Fichte, Friedrich Schelling mfl. utvecklade senare insikten om det medvetna. Freud fortsatt med detta i sitt verk Drömtydning.

Freud menade att önskningar ofta omedvetna och av sexuell art kom till uttryck i drömmen. Freuds lärjunge Jung gick ett eget spår utifrån Freuds teori. Enligt Freud ville drömmen dölja medan Jung tolkade det som att drömmen ville avslöja.

Jung har sin egen teori om det kollektiva omedvetnas struktur. Skuggan som är sidor av personligheten som trängts bort. Hos män det feminina elementet Anima och hos kvinnor det maskulina elementet Animus.

Ullmans tre-stegs strategi för att komma ihåg drömmar
I själva insomningsögonblicket säga till sig själv att minnas drömmen.
1. Vänd dig inåt när du vaknar, ligg stilla och återskapa drömmen.
2. Skriv ner drömmen
3. Rädda drömmen eller delar av den.

Det inte är farligt att arbeta med drömmar men däremot farligt att inte göra det.

Länktips:
Ullman, Montigue: Använd dina drömmar