L

LABYRINT: En vanlig dröm är att man befinner sig i en labyrint – eller i långa, slingrande gångar utan möjlighet att ta sig ut. Denna dröm tyder på att du har något bekymmer som oroar dig även i sömnen.

LADUGÅRD: se med djur i: kär underrättelse. Se tom: varning för opålitliga vänner.

LAGA: Du är i drömmen sysselsatt med att laga något – du syr eller stoppar, men trashögen bredvid dig minskar aldrig. Drömmen tyder på att du lider av mindervärdeskomplex och känner dig otillräcklig.

LAKAN: se: du längtar efter ömhet. Tvätta: tur i lotteri och spel. Köpa: din tilltro till en vän rubbas.

LAM: se: oväntad lycka. Själv vara: detta är en intressant dröm som anses betyda att man vill nå ett eftersträvat mål. I ditt undermedvetna känner du dig osäker på dina möjligheter.

LAMM: se beta: dina kärleksdrömmar går i uppfyllelse.

LAMPA: I drömmen kommer du in i ett mörkt rum där endast en svag lampa brinner. Du försöker tända andra lampor, men de fungerar inte. Det kan tolkas så att du längtar efter kärlek och efter att få ge ömhet, men den du åtrår är kallsinnig.

LANDSKAP: Du tycker dig vandra i ett idylliskt landskap och skymtar här och där andra människor. Drömmen tyder på att du är utåtriktad och har lätt att få kontakt med människor. Skulle drömmen däremot vara ångestladdad – du tycker att alla undviker dig och grips av ensamhetskänsla – är drömmen en varning: du måste själv anstränga dig för att vinna tillgivenhet från dem som står dig nära.

LARVER: se kräla: du har en hemlig fiende.

LEJON: Att drömma om lejon har en djup symbolisk innebörd, och “lejonet” kan sägas motsvara människans inre själskrafter. Du bör fråga dig hur ditt “lejon” är – besitter du ett inre lugn och en styrka som respekteras och uppskattas? Eller är du besatt av en lidelse som förtär allt den kommer i närheten av? Vill du dominera eller domineras? Är du själv herre över krafterna inom dig? Har du tillräckligt inre styrka att besegra svårigheter? Lejondrömmar kan ge anledning till eftertanke och självanalys.

LEK: se lekande barn: dagen blir lyckad. Själv delta i lek: du får ett egendomligt förslag inom kort.

LEKSAKER: se: du kommer att flirta med en främling under dagen. Köpa: du gör en resa.

LERA: Drömmer du att du går på en lerig väg eller har leriga skor, anses det betyda att du får tråkigheter med din vän.

LIK: se: långt liv för den man ser som lik. Är det någon man inte känner: pengar att vänta. Se sig själv som lik: långt liv.

LINDANSERSKA: se: stor utgift. Själv vara: ditt kärleksliv är mycket lyckligt, men du är samtidigt ängslig att din älskade ska svika dig.

LJUS: se brinna: din vän längtar efter dig. Tända: lyckligt hemliv. Släcka: någon är avundsjuk på dig. Köpa: förtret. Se även LAMPA.

LOTT: köpa: tyvärr – det betyder inte att du vinner på lotteri. Få: det är den du får den av som har något att betyda. Är det någon du känner betyder det rolig underrättelse från eller om vederbörande. Är det en okänd får du själv en rolig underrättelse

LÅDA: öppna eller stänga: du kommer att bli utsatt för svek.

LÅNGDANS: se: du längtar efter gemenskap. Själv delta i: goda nyheter att vänta.

LÅS: öppna med nyckel: tråkigheter i arbetet. Stänga: akta dig för skvaller. Köpa: du har en hemlig beundrare.

LÄKARE: se eller tala med: du kommer i trevligt sällskap. Tycka sig vara: denna dröm hör till de så kallade identitetsdrömmarna. Att drömma att man är en läkare röjer längtan efter att få vara sina medmänniskor till hjälp, och tyder på att du är medkännande och ansvarsfull.

LÄSA: Att drömma att man läser en bok eller tidning avslöjar en undermedveten längtan efter självförbättring, men inte nödvändigtvis på det intellektuella planet. Du känner att du kan eller borde bli en bättre människa.

LÖK: se eller köpa: högtflygande planer. Skala eller skära: tårar innan dagen är slut.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ

Leave a Reply