Inspirerande – Tänk!

Kreativitet utgår från en tro! Här är en liten söt animerad film om kreativitet, tro och aktion.

Var kommer bra idéer från?