Yoga vid ätstörning

Yoga vid ätstörning kan vara en bra hjälp som ger kroppsmedvetenhet utan att bränna kalorier. Chelsia Roff var nära att dö av sin sjukdom men hennes läkare ordinerade yoga. Chelsia är nu helt frisk och dessutom själv yoga lärare.

Ätstörningar är ett stort problem och du har antagligen någon i din närhet som lider av sjukdomen. En sjukdom som ökar och går allt lägre ner i åldrarna. Allt som kan hjälpa någon att tillfriskna inger hopp som i Chelsias fall och hennes fortsatta arbete med att sprida sin livshistoria för att hjälpa andra tjejer… och killar.

Läs mer om Chelsia>>

Mer om ätstörning>>