PSYCH-K med Rob Williams

Psychology of change
  av och med Rob Williams
PSYCH-K

PSYCH-K startade 1988 och användes I början främst för att behandla psykiska och känslomässiga hinder för lycka bland de individer som söker ett bättre liv. Såsom bättre självkänsla, relationer, välstånd samt hälsa och kropp. Det har ofta beskrivits som en psykologisk process som kan användas för att förbättra livet mentalt, känslomässigt och fysiskt. I över 20 år har det varit ett populärt verktyg för förändring utövat av lekmän och liksom personer inom vården.

Den ständigt ökande medvetenhet av andlighet i våra liv har blivit avgörande. Det faktum att många människor har upptäckt användningen av PSYCH-K för att påskynda sin andliga utveckling, har snabbt gjort att PSYCH-K har blivit den mest populära tillämpning av denna fantastiska metod för förändring. Därför är PSYCH-K idag  populärt och karaktäriseras mer som ett slags andlig process med psykologiska fördelar.

När vi har frid och lycka i våra egna liv, kommer vi att få mer frid och lycka i världen. När du ändrar dig, ändrar du världen!
Rob Williams
Upphovsman PSYCH-K ®

 

 

Här följer en föreläsning av Rob Williams uppdelat i åtta filmsnuttar.

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=SA6d1pYvw98
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=Ff9FE_E4rcQ
http://www.youtube.com/watch?v=_rK_i_jKOvA&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=HLh49MYUrkU
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=tdICCbxJ9pY
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=pTYu65HD9dk

En människa är en del av det hela, kallas av oss ” universum” en del begränsad i tid och rum. Han upplever sig själv, sina tankar och känslor som något avskilt från resten, ett slags optisk illusion av sitt medvetande . Denna villfarelse är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och tillgivenhet för ett fåtal personer närmast oss. Vår uppgift måste vara att frigöra oss från detta fängelse genom att vidga vår cirkel av medkänsla till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i sin skönhet. Ingen kan uppnå detta helt, men strävan efter en sådan prestation är i sig en del av frigörelsen och en grund för den inre säkerheten. (Albert Einstein)