Kör långsamt

Den här veckan har jag begravningsjour som musiker och det ramlade in flera stycken begravningar. Det blir vid varje tillfälle en påminnelse om livets gång och vad som livet resulterar i. Kör långsamt var en uppmaning som sånggruppen Family Four sjöng. Det handlade om tempot i trafiken men kan även innefatta hastigheten i livet som behöver saktas ned. Kroppen har en vishet som ibland på eget bevåg drar i nödbromsen när stressnivåerna blir för höga. Den gör sig också påmind i livsrum nära döden, egen eller någon i omgivningen.

  • En förändring jag gör är att ställa mig frågan vad är viktigt och vad ska jag välja bort.
  • Om du fick veta att du ska dö om ett halvår, vad gör du för förändringar för att göra resterande tid till det bästa?
  • Känner du dig nöjd med ditt liv idag?
  • Vad gör du idag som du inte vill?
  • Vad vill du göra som du inte gör idag och vad gör du redan nu som du vill göra mer av?
  • När ska du göra förändringen? Vad hindrar dig?
  • Vad händer när du gör förändringen? Hur känns det? Visualisera!
  • Kom ihåg Symbolernas Dag 20 april!