Den Lyssnande Maria

Herre Gud vad det är vackert
att höra toner av en salig ängels mun
Herre Gud vad det är ljuvligt
att dö i toner och i sång

 

Stilla rinn o min själ i floden
i dunkla himmelska purpurfloden
Stilla sjunk o min sälla ande
i gudafamnen den friska goda
Carl Jonas Love Almqvist

 

Det är en konst att lyssna. Somliga är naturbegåvningar andra övar och förfinar dessa kunskaper. Att lyssna på andra är också att lyssna på sig själv. Du speglar dig själv. Många är dåliga lyssnare och sitter och planerar nästa replik medan man lyssnar halvt om halvt. Vi är dömande, försöker styra samtalet, låter inte den andra tala till punkt, vill gärna ge råd. Hur gör du?