A

ABORT: Du vill undvika något obehagligt, och i drömmen tvekar du inte inför ett beslut som i nyktert dagsljus skulle te sig alldeles främmande för dig.

ADDERA: Du ser i drömmen långa sifferkolumner. Det tyder på oro för något – som dock inte behöver ha med din ekonomi att göra.

ADJÖ: Att i drömmen ta adjö av någon kan innebära ett önsketänkande – du vill göra dig fri från ett beroende.

AFTRONRODNAD: Betyder ofta uppfyllda förhoppningar i kärlek och en stor lycka. Den rosa färgen symboliserar hoppet, och just den färgen kan sägas gå som en “röd tråd” genom många drömmar. Däremot symboliserar blodrätt nästa alltid en hotande fara. I sammanhanget kan nämnas att människor som drömmer i färg -alla gör det nämligen inte- anses vara särskilt fantasifulla.

AGA, få: besvikelse. Det finns något i ditt undermedvetna som du försöker förtränga, men i drömmen gör det sig påmint och oroar dig. Ge: du vill hämnas på någon som du anser ha gjort dig illa.

ALLÉ, gå i: du är förälskad men vågar inte hoppas på att dina känslor är besvarade. Se: lyckan kommer fortare än du tror.

ALTARE, se: du söker tröst och känner undermedvetet ett behov av att bli fri från dina sorger och bekymmer. Bedja framför: dina önskningar kommer att uppfyllas, men inte på det sätt du hade tänkt dig.

ANKARE, se: dina önskningar blir uppfyllda. Kasta: det blir aktuellt med ett bröllop, men det finns ingen anledning att tro att det är ditt eget. Lätta: du kommer att göra en resa.

ANKLAGELSE, från dig: den du anklagar i drömmen kommer att vålla dig svår besvikelse i en hjärteangelägenhet. Mot dig: den som anklagar dig men vågar inte visa dem.

ANSIKTE: Rent allmänt kan sägas att det beror på uttrycket i ansiktet hur drömmen ska tolkas. Här följer några av de vanligaste. Vänligt: du får framgång i något du ämnar göra inom kort. Kärleksfullt: din älskade tänker på dig och hoppas på ett snart möte. Elakt: någon är fientligt inställd till dig. Rynkigt: något tråkigt händer dig under dagen. Skrattande: någon kan komma att göra sig lustig på din bekostnad, men det kan också betyda att någon vill ha dig med ut på något roligt. Se sitt eget i en spegel: du kommer att lida hjärtekval på grund av svartsjuka.

APELSIN, se: du är en givmild natur. Skala: du kan luras till något du inte vill. Äta: du blir besviken på en vän.

ARMBAND, se på en annan person: du längtar efter att känna dig bunden vid en viss person, men än så länge har dina förhoppningar gäckats. Själv bära: du vill känna dig fri. Antingen är du, eller känner dig, bunden vid en person som inte kan tillfredställa dig sexuellt. Få i present: du är givmild och vill att andra också ska vara det mot dig.

AVGRUND: Detta är ett vanligt drömmotiv. Du tycker dig ha gått en lång, slingrig väg och står plötsligt framför en gapande avgrund. Du grips av oemotståndlig lust att kasta dig ner men känner samtidigt svindel. Det kan tydas så att du bör rannsaka ditt inre, nå “botten” av dig själv för att försöka komma till klarhet men hur du vill utforma ditt liv. Drömmer du att du faller ner i avgrunden kan du erfara en sådan skräck att du vaknar, men samtidigt kan du känna en svindlande lyckokänsla som skänker dig nästan fysisk tillfredsställelse.

AVSKED: se ADJÖ.

A  B  C  D  E   F  G  H  J  K  L  M  N  O  PQ  R  S  U  V  XYZ  ÅÄÖ