The power of introverts

TED Susan Cain: The power of introverts Susan Kain, författaren till  Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, är en introvert personlighets typ. Så när hon stiger upp på TED scenen för att presentera boken, med en stor väska i handen, är det inte en helt behaglig upplevelse. Men det …

The power of introverts Read More »