Mellan dröm och verklighet

Nocturne
Jag kör genom en by om natten, husen stiger fram
i strålkastarskenet – de är vakna, de vill dricka.
Hus, lador, skyltar, herrelösa fordon – det är nu
de ikläder sig livet. Människorna sover:

en del kan sova fridfullt, andra har spända anletsdrag
som om de låg i hård träning för evigheten.
De vågar inte släppa allt fast deras sömn är tung.
De vilar som fällda bommar när mysteriet drar förbi.

Utanför går vägen länge mellan skogens träd.
Och träden tigande i endräkt med varann.
De har en teatralisk färg som finns i eldsken.
Vad deras löv är tydliga! De följer mig ända hem.

Jag ligger och ska somna, jag ser okända bilder
och tecken klottrade sig själva bakom ögonlocken
på mörkrets vägg. I springan mellan vakenhet och dröm
försöker ett stort brev tränga sig in förgäves.

Tomas Tranströmer -Den halvfärdiga himlen (1962).

Precis som i Tranströmer dikt kan man känna igen sig i hur det känns när man ser bilder innan man somnar. Hypnagoga bilder eller hallucinationer kommer i samband med insomnandet till skillnad från hypnopompa hallucinationer med bilder i samband med att man vaknar. Det kan också vara hallucinationer i form av ljud, dofter, känsel eller smaker och även utomkroppsliga upplevelser kan förekomma.
I symbolterapin använder man sig av dessa inre bilder bland annat i arbetet med symboldrama där klienten befinner sig i ett djupt avslappnat medvetandetillstånd och guidas genom olika tema eller fritt genom sina inre bildupplevelser. I nästa fas i processen målar man dessa inre bilder och man fortsätter bearbeta scenerna.