Hypnos och hypnoterapi

Hypnos och hypnoterapi
De vanor och beteenden vi lagt oss till med finns lagrade i det undermedvetna. Hur mycket du än vill bryta din vana med ditt medvetna sinne så hjälper det inte eftersom det undermedvetna är oerhört mycket starkare och därför vinner det alltid. I hypnoterapin omprogrammeras detta automatiska beteendemönster och ersätter de gamla vanorna och beteendemönstren med nya och bättre och ditt självförtroende stärks för att lyckas med din nya goda vana till fullo.

Vad är hypnos?
Hypnos härstammar från det grekiska ordet Hypnos som betyder sömn även om det inte innebär att man sover. I själva verket är det tvärtom. Hypnos är ett sätt att få tillgång till det undermedvetna på ett kontrollerat och medvetet sätt. Det finns många sätt att använda hypnos och många fördelar kan uppnås genom det. T.ex i form av healing, regression till barndom eller till tidigare liv, ut-ur-kroppen upplevelser…

Att vara i tillståndet för hypnos är en mycket trevlig upplevelse och varierar i djup från ett lätt tillstånd av dagdrömmeri till ett djupt tillstånd av sömngång där kroppen sover och sinnet är fullständigt aktivt.

Alla vi är i detta medvetandetillstånd två eller tre gånger om dagen, när vi är våg väg till och från sömnen och till exempel när du kör bil då du kan vara så fokuserad på vägen att det ger ett trance tillstånd. Du kan köra på och när du kommer fram till din destination verkar du inte ha något medvetet minne av vilken väg du tog. När detta sker har vårt undermedvetna sinne tagit över och slagit på autopiloten och bilkörningen blir automatisk. Den mest vanliga typen av trance tillstånd är när vi tittar på TV eller en film vi är så absorberad av berättelsen och för en kort tid blivit förförda av filmen, och vi förlorar känslan av tid och blir omedvetna om vår omgivning.

Hypnos och hypnoterapi kan ha en positiv inverkan på många olika och varierande områden vare sig det handlar om att bearbeta, uppfylla eller lösa någonting så kan hypnos och hypnoterapi hjälpa till i helandet. Hypnos och hypnoterapi kan hjälpa dig med att fortsatt utveckla din kreativitet, motivation och målprogrammering. Hypnos och hypnoterapi kan effektivt behandla exempelvis nedstämdhet, depression, oro, fobier, sömnproblem, viktproblem, stress, ångest eller om du har drabbats av sorg eller förlust, har svårt att sätta gränser, dåligt självförtroende eller låg självkänsla, har blivit utbränd på jobbet eller har fastnat i negativa tankemönster, rökning, alkoholism, ätstörningar eller andra beroenden och manier, tala inför en publik, stamning…  Ta steget om du vill förbättra relationer till andra, bli mer kreativ eller mer närvarande. Hypnos är ett naturligt medvetandetillstånd där du är minst två gånger per dygn…

Hypnos och hypnoterapi

NGH

Hypnos och hypnoterapi

SAHH

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply