Godheten

Godheten

Film från 2012 av Stefan Jarl som inte är rumsren att visa på TV inför valet 2014. Se den här!

GODHETEN tar tempen på ”tidens anda” av girighet, egoism, dyrkan av Mammon, överklassens återkomst, bonusar, riskkapitalister och privatiseringar av det allmänna, framväxten av ett nytt klassamhälle med tilltagande ojämlikhet, utslagning och ökande våld. Kort sagt: en film om förlusten av det gemensamma. Thommy Berggren medverkar i rollen som Den Girige och som sig själv, tillsammans med ekonomer och samhällsanalytiker samt de brittiska professorerna Richard Wilkinson och Kate Picket.

 

Hur skapas pengar? Experter talar ut.

Köp DVD:n Godheten>>

Mental subtraktion för lyckoboosting

Mental subtraktion för lyckoboosting härrör sig från forskningsrön där man studerat effekten av mental subtraktion av en positiv händelse. I en studie som mätte livstillfredsställelse visade det sig att människor som ombads tänka över vad deras liv skulle vara utan sin hälsa, sin trygga omgivning, stöd från andra eller prestation hade högre livstillfredsställelse än de som inte subtraherade händelsen. För att ytterligare visa kraften i denna subtraktion visade det sig även att dessa människor var lyckligare än andra människor som fokuserade på befintliga positiva händelser och hur dessa uppstått i deras liv.

Om du omsätter detta i ditt eget liv och tänker på de bästa sakerna i ditt liv, Hur skulle ditt liv se ut utan stödjande partner, god hälsa, din bostad eller ditt jobb?

Vi har väl ofta hört att för att skapa mer lycka i livet så ska vi lägga till mer saker på listan. Men att ta bort saker, kan det göra oss lyckligare? För egen del kan jag verkligen känna stor lycka av att rensa bort och slänga grejer på återbruket men det blir ju mer konkret men en handling som föregåtts av en tanke.

Detta tankeexperiment med mental subtraktion ökar vår tacksamhet. Människor som gör denna övning tenderar att känna en ökad känsla av uppskattning:

 • Du blir mer medveten om det goda som redan finns .
 • Sätter din uppmärksamhet på denna aspekt av ditt liv och att vara öppen och nyfiken på det .

I undersökningarna har man även tittat på effekterna av mental subtraktion i relationer. Människor som föreställde sig sina liv som om de aldrig hade träffat sin käre partner rapporterade en ökad tillfredsställelse i sina förhållanden.

För att boosta lyckan så ta fram en penna och papper eller ja, jo du kan använda datorn genom följande steg:

 •  Välj något bra i ditt liv som faller under en av följande kategorier: utbildning, hälsa , trygghet/säkerhet, ägodelar, helger/helgdagar, stöd från andra eller personlig prestation.
 • Föreställ dig ditt liv utan att en bra sak. Tänk tydligt på effekterna. Hur känns det?
 •  Skriv ner hur ditt liv skulle vara annorlunda. Beskriv dina känslor .
 •  Fokusera på nuet. Omvärdera vad som får dig att känna en bra känsla.
 •  Har du aktiverat några av din karaktärs styrkor?

Läs mer>>

Kör långsamt

Den här veckan har jag begravningsjour som musiker och det ramlade in flera stycken begravningar. Det blir vid varje tillfälle en påminnelse om livets gång och vad som livet resulterar i. Kör långsamt var en uppmaning som sånggruppen Family Four sjöng. Det handlade om tempot i trafiken men kan även innefatta hastigheten i livet som behöver saktas ned. Kroppen har en vishet som ibland på eget bevåg drar i nödbromsen när stressnivåerna blir för höga. Den gör sig också påmind i livsrum nära döden, egen eller någon i omgivningen.

 • En förändring jag gör är att ställa mig frågan vad är viktigt och vad ska jag välja bort.
 • Om du fick veta att du ska dö om ett halvår, vad gör du för förändringar för att göra resterande tid till det bästa?
 • Känner du dig nöjd med ditt liv idag?
 • Vad gör du idag som du inte vill?
 • Vad vill du göra som du inte gör idag och vad gör du redan nu som du vill göra mer av?
 • När ska du göra förändringen? Vad hindrar dig?
 • Vad händer när du gör förändringen? Hur känns det? Visualisera!
 • Kom ihåg Symbolernas Dag 20 april!

Vi hör ihop

Vi hör ihop våra hjärnor är för evigt förknippade med dem vi har haft kontakt med genom våra liv. Allt som andra människor upplever att påverka oss eftersom våra sinnen binds samman i ett stort nätverk. Sådan är teorin bakom ett märkligt försök hjärnröntgen som healers påverkar andras sinnen på avstånd. Men om det verkligen var sant, finns det en vetenskaplig förklaring?

Vad är healing?
Under 2005 gjorde Leanna Standish – professor vid Bastyr University i USA ett sensationellt försök. Hon samlar 11 av Hawaiis bästa healers i för att se om de kan påverka en annan persons hjärna en bra 10 meter bort. Hon är skeptisk, men satte 11 volontärer – en för varje healer – i en hjärnscanner som mäter och väger vad som händer i hjärnan. Utanför rummet sitter healers i sin tur och försöka påverka patientens hjärna. Strax efter kom resultatet och Leanna Standish har svårt att tro resultatet:
- Jag var verkligen förvånad och trodde först inte på det – det vore ett misstag, säger Leanna Standish.

Hjärnröntgen visade att något händer vid de tillfällen då healers har försökt att påverka individer.

Det låter lite långsökt, och det har också förekommit en del kritik av de experiment – som inte är helt bortrensade felkällor, exempelvis att kunde hon vara mer exakt i experimenten och sedan att hjärnskanning inte är lätt att läsa och förstå. Så healing bevisas inte helt klart genom experimentet enligt kritikerna.

Men om och i hur stor grad vi kan påverka varandras hjärnor på avstånd – är detta en vetenskaplig förklaring till detta fenomen? Ja, och då kan man komma in på diskussion om vad som är vetenskap, vilken tolkningsmodell ska användas? Helt klart intressant och viktig forskningsansats!

Vi hör ihop

 

Läs: Evidence for Correlations Between Distant Intentionality and Brain Function in Recipients: A Functional Magnetic Resonance Imaging Analysis